Gevangenissen gaan opnieuw staken
Themabeeld gevangenis Merksplas. Foto: Kristof Van Accom

De christelijke en socialistische vakbonden roepen op tot een 24 urenstaking in alle gevangenissen vanaf woensdag 11 december 22 uur. De vakbonden hadden vorige week al gedreigd met de actie, maar die is nu ‘onvermijdelijk’ nadat nieuw overleg met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en het gevangeniswezen maandag niets opleverde.

ACV en ACOD zijn misnoegd dat de regering-Michel ‘voortdurend heeft gesnoeid in de werkings- en personeelsbudgetten van het gevangeniswezen’. Ze kaartten maandag tijdens het overleg opnieuw de verschillende aanhoudende problematieken aan, zoals het personeelstekort, gebrekkige infrastructuur en de minimale dienstverlening die Geens wil invoeren in de gevangenissen. Ze kregen echter geen gehoor, luidt het.

Met de staking willen de twee grootste vakbonden in de sector een ‘duidelijk signaal’ geven aan de volgende federale regering, zegt Gino Hoppe van ACOD. De bonden vragen dat er besprekingen worden geopend ‘over de wet van 23 maart 2019’, die onder meer het statuut van het penitentiair personeel wijzigde en de minimale dienstverlening mogelijk maakt, om ‘een constructieve dialoog’ op te starten. ‘We hopen zo de bestaande problemen van het gevangeniswezen aan te pakken en de kans op recidive van de gevangenen te doen dalen. Dat opent meteen de mogelijkheid om het overbevolkingsprobleem aan te pakken.’

In het kader van de 24 uren staking zullen militanten van ACV donderdag om 10.30 uur verzamelen aan het kabinet van minister Geens aan de Waterloolaan, terwijl militanten van ACOD op vier locaties een stakingspost zullen opzetten. Beide vakbonden zullen die dag ook een gezamenlijke persconferentie geven ‘om onze visie en plannen verder toe te lichten’.

VSOA staakt niet

De 24 urenstaking krijgt niet de steun van de liberale vakbond VSOA. ‘Wij ontkennen de aanhoudende problemen niet’, zegt secretaris Eddy De Smedt. ‘Maar de timing van deze staking is niet opportuun. De huidige regering is in lopende zaken, waardoor er geen extra middelen kunnen vrijkomen, en de vorming van de volgende federale regering verloopt erg moeizaam. Daarom stellen wij nu een eisenbundel op die wij op het juiste moment zullen overhandigen.’

‘Wij zullen dus niet actief oproepen om aan deze staking deel te nemen’, besluit De Smedt. ‘Maar het staat de mensen natuurlijk vrij om deel te nemen als ze dat willen.’

In een reactie zegt de woordvoerster van Geens dat de minister begrip heeft voor de bekommernissen van de bonden, maar betreurt dat het tot een staking komt. ‘Hij heeft zich steeds ingezet voor een beter penitentiair klimaat voor beambte en gedetineerde’, luidt het. Zo benadrukt ze onder meer dat minister Geens ‘heel veel inspanningen gedaan heeft om personeel te vinden’ - sinds januari 2016 werden 1.797 mensen aangeworven - maar dat veel cipiers vertrekken.