Brouwerijen AB InBev opnieuw operationeel
Foto: BELGA

De vakbondsblokkades bij AB InBev aan de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden werden woensdagavond onder dwang van de rechter opgeheven. De ochtendploeg ging in Leuven niet aan het werk, de brouwerij werd donderdag als laatste opnieuw opgestart.

Het conflict tussen de vakbonden en directie van AB Inbev draait om de syndicale eis tot een verbetering van de regeling van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. De directie stuurde de vakbonden een uitnodiging om vrijdag rond de tafel te gaan zitten, maar wou dat enkel doen als alle brouwerijen opnieuw zouden draaien.

De blokkades werden woensdagavond opgeheven, op bevel van een Leuvense rechter. De ochtendploeg ging toch niet aan het werk in Leuven, maar die spontance actie is voorbij. ‘De spontane actie van vanochtend in Leuven is voorbij en alle brouwerijen draaien dus weer’, zegt Laure Stuyck, woordvoerster van AB InBev, donderdagavond. ‘Er is dan ook een uitnodiging vertrokken naar de vakbonden om vrijdag te overleggen.’

Twee weken conflict

Het sociaal conflict bij AB InBev sleept al twee weken aan en draait om de syndicale eis tot een verbetering van de regeling van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. De vakbonden vragen onder meer een harmonisering van de regeling voor de arbeiders en bedienden, want die laatsten hebben nu een minder gunstige regeling, luidt het.

Volgens de directie echter is de bestaande regeling waarbij arbeiders bij vermindering van de tewerkstelling recht hebben op drie jaarsalarissen bovenop de wettelijk verplichte vergoedingen, uitzonderlijke gunstig voor ons land. AB InBev legde naar eigen zeggen al verbetervoorstellen op tafel, maar die zijn voor de vakbonden vooralsnog onvoldoende.

De bevoorrading lag sinds dinsdag stil, waardoor winkels volgende week zonder Stella, Jupiler en Hoegaarden dreigden te vallen. Het eenzijdig verzoekschrift van de rechter zorgde ervoor dat de vakbonden van AB InBev de blokkades aan de brouwerijen moesten weghalen. De vakbonden hebben het rechterlijk vonnis na de betekening ook effectief uitgevoerd en de toegangspoorten vrijgemaakt. Enkel in Leuven ging de ochtendploeg niet aan het werk.