Beleggen in fondsen: het hoe en waarom
Foto: Fidea
Als je overweegt om te beleggen, spreek er dan over met je makelaar. Hij kan je meer vertellen over de voordelen van fondsen en de mogelijke beschermingsmechanismen.

Een eerste wagen kopen, een eigen bedrijf opstarten, een huis kopen of op pensioen gaan: het zijn cruciale momenten in een mensenleven. Momenten waarbij je vaak ook je verzekeringsmakelaar betrekt. Dat maakt hem ook tot de ideale vertrouwenspersoon om uit te leggen hoe je via doelgericht beleggen je financieel welzijn kunt verhogen. Een vuistregel daarbij is dat je nooit belegt met geld dat je niet kan missen. Vervolgens bepaal je samen met je adviseur de gepaste beleggingshorizon die bij jouw risicoprofiel past. Na het vaststellen van je risicoprofiel en doelstellingen, kan de makelaar je een beleggingsoplossing voorstellen, die doorgaans een tak 23 levensverzekering met onderliggende beleggingsfondsen zal zijn. Maar waarom eigenlijk (thema)fondsen? En kan je je beleggingen beschermen tegen mogelijke verliezen? Vragen voor Ruth Bosmans (Productmanager Life & Health bij Fidea), Dirk De Vlaminck (Distribution Manager Bankinsurance & Life bij Fidea) en Stephan Desplancke (Director bij BlackRock België).

Waarom kan beleggen in fondsen interessant zijn?

Stephan Desplancke: “Het belangrijkste voordeel van beleggen in fondsen is spreiding en diversificatie, een gouden regel in beleggen. Het is essentieel om je risico te spreiden over zoveel mogelijk landen, posities, sectoren en regio’s. Een ander voordeel is dat je met fondsbeleggen toegang krijgt tot financiële categorieën en markten die je als individuele belegger moeilijk kunt bereiken. Denk aan de opkomst van de groeilanden. Het vergt een grote investering in tijd en kennis om Chinese aandelen te kopen. Met een gespreid fonds kun je met een klein bedrag toegang krijgen tot deze markt. Een laatste en niet te onderschatten voordeel van fondsen is dat ze actief beheerd worden door fondsbeheerders: analisten die hun huiswerk maken en hun portefeuille zo goed mogelijk trachten te beheren. De mensen die fondsen kopen, werken hard en het is onze taak als beheerder om hen niet teleur te stellen. Natuurlijk doen niet al onze fondsen het even goed. Verzekeraars als Fidea kiezen daarom de fondsen die het in het verleden goed hebben gedaan.”

Wat is de rol van Fidea precies?

Ruth Bosmans: “Wij geloven sterk in dit model van drie partners, elk met zijn eigen expertise. Wij selecteren de fondsen, brengen ze onder in tak 23 levensverzekeringen en vertrouwen erop dat de fondsenbeheerder die als een goede huisvader zal beheren. Wij moeten dat vertrouwen ook kunnen doorgeven aan de makelaars, die het best geplaatst zijn om samen met de eindklant de uiteindelijke keuze te maken in functie van diens risicoprofiel.”

Thematische fondsen winnen aan populariteit. Wat zijn de voordelen en mogelijke nadelen ervan?

Stephan Desplancke: “Er is inderdaad meer en meer vraag naar thematische fondsen, fondsen die beleggen in wat wij de vijf megatrends noemen. We definiëren die trends als maatschappelijke tendensen of krachten die op lange termijn - 20 à 30 jaar - een impact hebben op de economie. Deze themafondsen investeren in bedrijven die een belangrijke rol in die thema’s spelen. De thema’s zijn urbanisatie, demografie, technologie, de veranderende economische macht richting Azië en tenslotte de klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen. Een voordeel van beleggen in megatrends is dat je kiest voor bedrijven die het potentieel hebben om het op lange termijn beter te doen dan het marktgemiddelde. Een nadeel is dat dit aandelenfondsen zijn die op korte termijn een hoger risico dragen en volatieler zijn.”

Zijn er bepaalde beschermingsmechanismen om mogelijk verlies bij tak 23 levensverzekeringen te beperken?

Dirk De Vlaminck: “Er zijn, naast het kiezen voor meer defensieve fondsen, verschillende manieren om de winst veilig te stellen en het eventuele verlies bij fondsbeleggen via tak 23 te beperken. Een eerste techniek is de winstbescherming, waarbij vanaf een bepaalde drempel de winst binnen een fonds wordt afgeroomd, automatisch doorgestort en veiliggesteld in een defensiever fonds. We bieden ook de mogelijkheid tot stop loss-bescherming. Dat is een systeem dat actief wordt als een fonds 15% in waarde zakt. In dat geval wordt het fonds volledig leeggemaakt en in een veiliger fonds ondergebracht. De bescherming is op zich kosteloos. Je betaalt enkel 0,5% kosten wanneer de stop loss wordt geactiveerd. Vervolgens kun je binnen de twee maanden kosteloos terug switchen naar het leeggemaakte fonds.”

Meer weten over sparen en beleggen via je verzekeringsmakelaar? Klik hier »