Nieuwe kinderbijslag discrimineert niet, zegt Grondwettelijk Hof
De regering-Bourgeois voerde het Groeipakket in Foto: BELGA

Het Grondwettelijk Hof vindt niet dat de nieuwe kinderbijslag - het Groeipakket - gezinnen discrimineert. De beroepen daartegen zijn verworpen.

De Vlaamse regering heeft tijdens de vorige legislatuur het kindergeld grondig bijgestuurd. 1 januari van dit jaar is ze ook ingevoerd voor alle kinderen die sindsdien geboren zijn. Maar een aantal ouders trok uit onvrede naar het Grondwettelijk Hof.

Het nieuwe systeem betekende immers in sommige gevallen een achteruitgang voor gezinnen die één of meerdere kinderen in het oude en kinderen in het nieuwe systeem hebben. Ook ouders die enkel één kind in het oude systeem hebben, voelden zich benadeeld. Zij krijgen zo’n 93 euro kinderbijslag per maand voor hun kind. Ouders van kinderen geboren in 2019 krijgen 163 euro.

Maar het Grondwettelijk Hof oordeelt dat er geen probleem rijst. ‘Het Hof oordeelt verder dat het Vlaamse decreet geen aanzienlijke en onverantwoorde achteruitgang inhoudt van het niveau van bescherming van het recht op gezinsbijslag.’

Bijvoorbeeld over ouders met kinderen in beide systemen zegt het Hof: ‘Zelfs indien dit zou worden ervaren als een aanzienlijke achteruitgang, dan nog zou die worden verantwoord door redenen van algemeen belang.’