Appartement aan zee mag je dan toch aftrekken van de belastingen
Foto: lvd

Wie een appartement aan zee heeft, mag die kosten aftrekken van de vennootschapsbelasting. Dat schrijft De Tijd na een uitspraak van het hof van beroep van Gent.

Het hof van beroep van Gent heeft op 3 december een belangrijk arrest geveld voor wie een appartement aan de kust heeft.

Vormt zo’n appartement dat een vennootschap gratis ter beschikking stelt van haar bedrijfsleider fiscaal aftrekbare beroepskosten? Bij de fiscus bestond over die vraag onenigheid. Het hof van beroep heeft daar nu meer duidelijkheid in gebracht. De kosten kunnen volgens de rechtbank in de vennootschapsbelasting afgetrokken worden ook al gebruikt de bedrijfsleider het appartement alleen privé en nooit beroepsmatig.

De argumentatie voor de beslissing is dat elke investering van een vennootschap die erop gericht is waarde te creëren voldoet aan de voorwaarde voor fiscale aftrek. Een potentiële meerwaarde op lange termijn volstaat dus. De afschrijving van de aankoopwaarde en ook de intresten van de lening worden als aftrekbare beroepskosten aanvaard.