Vakbondsblokkades bij AB InBev (onder dwang) opgeheven
Foto: BELGA

De vakbondsblokkades bij AB InBev aan de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden zijn opgeheven. Dat meldt Laure Stuyck, woordvoerster van AB InBev, en werd rond middernacht door Belga aan de Leuvense brouwerij ook vastgesteld. De ochtendploeg in Leuven is niet aan het werk gegaan.

Een Leuvense rechter besliste woensdagavond op eenzijdig verzoekschrift van AB InBev dat de syndicale blokkades van de brouwerijen moesten worden opgeheven. De vakbonden hebben het rechterlijk vonnis na de betekening ook effectief uitgevoerd en de toegangspoorten vrijgemaakt.

De bevoorrading lag sinds dinsdag stil, waardoor winkels volgende week zonder Stella, Jupiler en Hoegaarden dreigden te vallen.

AB Inbev reageert woensdagavond tevreden op het vonnis. ‘De huidige deblokkering moet ervoor zorgen dat wie wil werken, weer kan werken en de rust en redelijkheid op korte termijn kan terugkeren’, aldus Laure Stuyck. Bij de vakbonden was in de nacht van woensdag op donderdag niemand bereikbaar voor commentaar.

Vakbondsblokkades bij AB InBev (onder dwang) opgeheven
Foto: BELGA

De directie had de vakbonden woensdagmiddag nog aangeboden om de onderhandelingen vrijdag te hervatten op voorwaarde dat de blokkades onmiddellijk zouden worden opgeheven, wat de bonden op dat moment nog formeel weigerden: ‘Wij zullen die blokkades pas opheffen als er een signaal komt van de directie dat zij met een beter voorstel inzake werkzekerheids- en inkomensgarantie naar de onderhandelingstafel komt. Op dit ogenblik is alle vertrouwen in de directie over haar bedoelingen weg. We hebben al drie keer gepraat zonder dat er een beter voorstel op tafel kwam’, zei vakbondssecretaris Kris Croonenborghs (ABVV).

Twee weken conflict

Het sociaal conflict bij AB InBev sleept al twee weken aan en draait om de syndicale eis tot een verbetering van de regeling van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. De vakbonden vragen onder meer een harmonisering van de regeling voor de arbeiders en bedienden, want die laatsten hebben nu een minder gunstige regeling, luidt het.

Volgens de directie echter is de bestaande regeling waarbij arbeiders bij vermindering van de tewerkstelling recht hebben op drie jaarsalarissen bovenop de wettelijk verplichte vergoedingen, uitzonderlijke gunstig voor ons land. AB InBev legde naar eigen zeggen al verbetervoorstellen op tafel, maar die zijn voor de vakbonden vooralsnog onvoldoende.

Vakbondsblokkades bij AB InBev (onder dwang) opgeheven
Belga kon in Leuven vaststellen dat de toegang weer vrij is. Foto: BELGAONTHESPOT