400.000 gezinnen riskeren energiearmoede
Foto: Photo News

Wie 15 tot 20 procent van zijn netto beschikbaar inkomen moet gebruiken om de energiefactuur te betalen, kent energie­armoede. In België zou het om 400.000 gezinnen kunnen gaan.

Alleenstaanden en eenoudergezinnen met een laag inkomen die zich met elektriciteit verwarmen, lopen een zeer grote kans op energiearmoede. Dat blijkt uit een studie van de Creg, de federale energieregulator. Uit een analyse van het ­aandeel van de stroom- en gasfactuur in het huishoudbudget besluit de Creg dat minstens 400.000 gezinnen in ons land energiearmoede riskeren. Voor alleenstaanden en eenouder­gezinnen met een laag ­inkomen die zich met elektriciteit verwarmen, is de situatie het meest problematisch, zegt Sophie Le­noble, de woordvoerster van de Creg­. Het gaat om huishoudens die 15 tot 20 procent van hun netto beschikbaar inkomen (na aftrek van de huisvestingskosten) moeten besteden aan de betaling van hun energierekening.

Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen met een laag ­inkomen die zich met aardgas verwarmen, ligt dat aandeel veel lager (rond 8 procent).

Stijging met 62 procent

Dat heeft volgens de Creg veel te maken met de evolutie van de gas- en de elektriciteitsprijs. In tien jaar tijd is de elektriciteitsprijs met 62 procent gestegen. Als de inflatie geneutraliseerd wordt, gaat het nog altijd om een verhoging van 31 procent. Aardgas is, na neutralisatie van de inflatie, in tien jaar tijd maar 2,4 procent duurder geworden.

De hamvraag blijft hoeveel van de 400.000 huishouden echt met energiearmoede worden ­geconfronteerd. In ons land ­hebben onder meer mensen met een zware handicap, leefloners, huurders van een sociaal appartement en gepensioneerden met een tegemoetkoming inkomensgarantie recht op een sociaal energietarief dat een heel pak ­lager ligt dan het gemiddelde commerciële tarief. Bijna 440.000 gezinnen hebben het ­sociaal stroomtarief, bijna 270.000 het sociaal gastarief. Maar volgens Sophie Lenoble is het duidelijk dat niet alle huishoudens met een laag inkomen daarvan gebruik kunnen maken.