Subsidiestop voor 'segregerende verenigingen’ naar Kamer en Senaat: 'communautaire bom'
Foto: BELGA

De discussie over de subsidiestop voor ‘segregerende’ sociaal-culturele verenigingen in Vlaanderen verhuist naar de Kamer en de Senaat. De voorzitters van de verschillende parlementen in ons land hebben de alarmbelmotie ontvankelijk verklaard. 'Dit is een communautaire bom.'

De oppositiepartijen SP.A, Groen en PVDA staken vorige week in het Vlaams Parlement een stokje voor de aanpassing van het decreet over de subsidiëring van socio-culturele verenigingen. Ze gebruikten daarvoor de ‘ideologische alarmbelprocedure’, dat ‘elke discriminatie ‘om ideologische en filosofische redenen’ verbiedt.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD wilden de regels immers aanpassen zodat verenigingen ‘die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken’ niet langer steun zouden krijgen.

De parlementsvoorzitter, in dit geval Liesbeth Homans, moest de motie ‘onverwijld’ overmaken aan de voorzitters van Kamer, Senaat en parlement van de Franse Gemeenschap. Deze voormiddag hebben Liesbeth Homans (Vlaams Parlement), Patrick Dewael (Kamer), Sabine Laruelle (MR) en Rudy Demotte (parlement Franse Gemeenschap) zich samen over de motie gebogen.

‘Het college van voorzitters heeft vergaderd over de vormvereisten van de motie en heeft bij staking van stemmen beslist dat de motie ontvankelijk is’, zo legt de woordvoerder van parlementsvoorzitter Homans aan Belga uit. Dat betekent concreet dat de motie nu verhuist naar de Kamer en de Senaat. Het is afwachten hoe snel het dossier daar op de agenda zal komen.

‘Bom’

Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA) is niet te spreken over het manoeuvre van de oppositie. 'De linkse oppositie, opgedraaid door de PVDA, kiest hiermee om de Vlaamse autonomie te beknotten. 75 procent van het Vlaams Parlement ging dit decreet goedkeuren. Dit decreet is duidelijk niet discriminerend maar links wil hiermee het beeld creëren van de 'onverdraagzame' Vlaming. Franstaligen partijen zullen nu mee bepalen over Vlaams beleid, dit is een gevaarlijk precedent', zegt de N-VA'er aan Belga. Meremans spreekt van een 'communautaire bom'. 'Onze federale fractie zal het debat grondig voeren en daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik kijk uit naar het debat daar.'

‘Federale niveau nodig’

Vlaams parlementslid Katia Segers (SP.A), die het initiatief voor de alarmbelmotie nam, reageert verheugd op de beslissing van het college van voorzitters. ‘Dit bevestigt dat er mogelijk een grond van discriminatie zit in het voorstel van decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk dat de meerderheid vorige week holderdebolder door het parlement wilde jagen zonder advies van de Raad van State, zonder debat, en met een vernietigend advies van de Sectorraad Cultuur’.

‘Het is wel straf dat we het federale niveau nodig hebben om de Vlaamse regering te behoeden haar broddelwerk gestemd te krijgen. Dit decreet dreigt immers een belangrijke sector in chaos te storten. Ik ben benieuwd naar het debat in de Kamer en Senaat.’