Kan ik als gepensioneerde bijverdienen met een vennootschap?
Foto: rawpixel, unsplash

Ik ben op 65 jaar met pensioen gegaan en zou graag een bijverdienste nemen. Om zware belasting daarop te vermijden, overweeg ik als zelfstandige te werken met een vennootschap. Wat zijn de voordelen daarvan?
R.P.

Door te werken met een vennootschap kunt u uw inkomsten ‘tunen’. De opdrachten die u uitvoert, worden dan door uw vennootschap gefactureerd. Zo komen de inkomsten in uw vennootschap terecht. Als zaakvoerder kunt u zelf beslissen welk inkomen u uit uw vennootschap haalt. Dat kan interessant zijn voor gepensioneerden die hun inkomsten moeten begrenzen voor het behoud van hun pensioen. In uw geval speelt dit echter geen rol. Aangezien u reeds 65 jaar bent, kunt u onbegrensd bijverdienen zonder uw pensioen in het gedrang te brengen.

Ook fiscaal zijn er optimalisaties mogelijk. Om zware belasting op een bijkomend beroepsinkomen te vermijden, kunt u bijvoorbeeld een deel van de winst uitkeren als dividend. Verwacht echter geen wonderen. Dividenden zijn onderworpen aan 30 procent roerende voorheffing. Bovendien moet uw vennootschap eerst vennootschapsbelasting betalen op de gerealiseerde winst (33,99 procent).

Als zelfstandige gepensioneerde  bent u vrijgesteld van sociale bijdragen tot een inkomen van 3.063,98 euro per jaar. Daarboven bedragen de sociale bijdragen 14,70 procent van uw loon.

Vergeet tot slot niet dat werken met een vennootschap ook extra kosten meebrengt, zoals de oprichtingskosten van de vennootschap, de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor de sociale zekerheid, de kosten voor het voeren van een boekhouding enzovoort.