Franstalige leerlingen iets beter in wiskunde, lezen en wetenschappen blijven ondermaats
Themabeeld Foto: Marcel Antonisse

Voor het eerst sinds de lancering van de Pisa-studies in 2000 scoren de Franstalige leerlingen in ons land bovengemiddeld voor wiskunde. Hun leesvaardigheid en wetenschappelijke kennis blijven echter ondermaats.

De Franstalige leerlingen haalden voor wiskunde een score van 495 punten op het meest recente Pisa-onderzoek, dat de leesvaardigheid en wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid van vijftienjarigen test. Daarmee scoort de Franstalige gemeenschap op het onderdeel wiskunde voor het eerst hoger dan het gemiddelde van de Oeso-landen, de organisatie van (voornamelijk rijke) industrielanden. Wel nog steeds op grote afstand van de Vlaamse vijftienjarigen, die ondanks een achteruitgang 518 punten haalden op dit onderdeel.

Wat de leesvaardigheid en wetenschappelijke kennis van Franstalige scholieren betreft, blijft de situatie echter dramatisch. Op het onderdeel leesvaardigheid scoorden de leerlingen ten zuiden van de taalgrens slechts 481 punten, onder het Oeso-gemiddelde van 487 punten. De Vlaamse vijftienjarigen behaalden op dit onderdeel een score van 502.

De score voor hun wetenschappelijke kennis bleef met 485 punten stabiel. Niettemin eindigen de Franstalige scholieren ook daarmee onder het Oeso-gemiddelde van 489 punten. In Vlaanderen scoorden de leerlingen op dit onderdeel 510 punten.