PISA-onderzoek

De kernvraag blijft wat nu de precieze oorzaken voor de daling van het leesniveau zijn. Het antwoord op die vraag is erg onbevredigend: eigenlijk weten we dat niet zo zeker. wolfgang kumm/dpa

De leesvaardigheid daalt, maar hoe moet het nu verder?

De nieuwste Pisa-resultaten, die de Oeso vandaag publiceert, drukken Vlaanderen opnieuw met de neus op de feiten: de leesvaardigheid van onze jongeren neemt af. ‘We moeten nú ingrijpen’, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). De vraag is alleen: waarom zakt het niveau en wat doen we eraan?

De podcasts van De Standaard