Leuvense scholen blazen fusieproject Perron 3000 af
Foto: dkr

De Leuvense katholieke secundaire scholen Sint-Pieterscollege, het Paridaensinstituut en het Heilige-Drievuldigheidscollege hebben omwille van het aanhoudend protest beslist om het fusieproject ‘Perron 3000’ af te voeren.

De drie scholen wilden vanaf september 2021 een gezamenlijke eerste graad organiseren op een aparte locatie. Maar dat wierp meteen veel weerstand op, met eerst stakingen van leerlingen en nadien een betoging met meer dan duizend deelnemers. De leerlingen hielden een zitstaking en bestormden elkaars scholen.

Een overgrote meerderheid van leerkrachten, leerlingen en ouders zijn gekant tegen het project, bleek uit enquêtes in de scholen. Critici beweren dat er geen pedagogische meerwaarde is. Het project zou ten koste gaan van drie goed draaiende scholen. De schoolraad van het Sint-Pieterscollege diende vorige week nog een klacht in tegen het project.

‘Klimaat van wantrouwen en frustratie’

‘We zien dat dit initiatief leidde tot een klimaat van wantrouwen en frustratie waardoor we nooit tot een volwaardige dialoog gekomen zijn’, aldus Pat Vandewiele, voorzitter van Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD). ‘Hiervoor bieden we onze excuses aan. Inzetten op herstel met wie betrokken is, staat nu voorop. We willen opnieuw werken aan een positief schoolklimaat in een krachtige, respectvolle dialoog. Dit vraagt begrip, tijd en samenwerking. We blijven geloven in een krachtiger onderwijs voor elke leerling in Leuven en nodigen jullie uit om samen met ons pistes te onderzoeken die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen en gemeenschappelijke doelen.’

In een gesprek met Belga stelt Pat Vandewiele ‘dat in dit klimaat van wantrouwen en frustratie het halsstarrig doorduwen van het project niet tot een constructieve dialoog kon leiden’. Om het vertrouwen te herstellen denkt Vandewiele aan de aanstelling van een neutrale bemiddelaar die alle partijen in een serene sfeer terug rond de tafel kan brengen. ‘We willen het proces omkeren en eerst in een gemeenschappelijke dialoog op zoek gaan naar oplossingen die iedereen ziet voor onze gemeenschappelijke uitdagingen en doelen’.