Toch geen spoorstaking op 12 december
Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De spoorstaking die voor 12 december was aangekondigd, gaat niet door. Dat meldt de ACOD. De stakingsaanzegging werd niet aanvaard.

De vakbonden dienden een stakingsaanzegging in, maar HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, had die niet aanvaard ‘omdat de voorziene procedure niet nageleefd werd’.

Omdat HR Rail de aanzegging afwees, riskeerden spoorlui die toch zouden staken een sanctie. ‘En dat risico willen we niet nemen’, zegt Ludo Sempels van de socialistische ACOD.

ACOD bekijkt nu met de andere bonden hoe het verder moet. Mogelijk wordt er actie gevoerd in de vorm van een concentratie van het personeel aan de hoofdzetel van HR Rail.

De spoorbonden verwierpen een ontwerp van sociaal akkoord. Ze vragen een loonsverhoging van 1,1 procent, statutaire aanwervingen, dezelfde loonvoorwaarden voor contrac­tuelen en statutairen en het behoud van de 36-urenweek.