Von der Leyen: 'Europa wil eerste klimaatneutrale continent worden'
Ursula von der Leyen. Foto: REUTERS

De nieuwe Europese Commissievoorzitter, Ursula von der Leyen, wil met Europa een voorloper zijn en blijven in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Een dag na hun aantreden trekken zowel Urusla von der Leyen als Europees Raadsvoorzitter Charles Michel naar de VN-klimaatconferentie in Madrid. Hun aanwezigheid moet de wereld duidelijk maken dat de Europese Unie ook de komende vijf jaar een voortrekkersrol wil blijven spelen in het mondiale klimaatdebat. Dat wil Von der Leyen de komende weken concreet vertalen in de langverwachte European Green Deal.

‘We willen tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden’, schetst de Duitse de ambities. Polen, Hongarije, Tsjechië en Estland wilden de doelstelling deze zomer nog niet steunen, maar de nieuwe Commissievoorzitter rekent erop dat ook deze lidstaten aan boord zullen stappen.

‘Ik reken op alle 28 lidstaten, want we zijn ons er allemaal van bewust dat dit een dringende aangelegenheid is. We hebben de droogtes van de voorbije twee jaar gezien, de weerfenomenen. Ze zijn niet nieuw, maar we hebben ze nog nooit met deze intensiteit en frequentie gehad. De wetenschap zegt heel duidelijk dat dit te maken heeft met klimaatverandering’, aldus Von der Leyen.

Green Deal als groeistrategie

De Commissievoorzitter ziet ook economische voordelen. ‘Het is mijn doelstelling van de Green Deal onze nieuwe groeistrategie te maken. Als we dit juist doen, worden we een rolmodel voor innovatie in moderne technologieën die de wereld zal nodig hebben. Nu reeds is de EU goed voor 40 procent van alle patenten voor hernieuwbare energie.’

De economie van een land als Polen is nog sterk afhankelijk van vervuilende fossiele brandstoffen. Het land is beducht voor het kostenplaatje. Ook in West-Europese lidstaten vreest een deel van de publieke opinie dat zij de prijs zullen betalen voor de economische omwentelingen. ‘De transitie moet fair zijn voor de mensen, en inclusief. Dat moet onze absolute doelstelling zijn. We werken ook op een rechtvaardig transitiemechanisme om dit evenwicht te vinden’, verzekert Von der Leyen.

De Verenigde Staten trekken zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs, maar Von der Leyen, die bij haar aantreden meteen telefonisch contact heeft gezocht met de leiders van de G7 en G20, ziet op het internationale toneel ook positieve evoluties. ‘Het is goed nieuws dat China zelf zegt dat het bewust is van klimaatverandering. Dat het land een handel in uitstootrechten invoert, toont aan dat de kwestie ook in China hoog op de agenda staat.’