Aanranding, diefstal en drugs: 144 kleuters plegen misdrijf
Foto: blg

Het parket behandelde in 2018 144 opvallende dossiers van zware misdrijven. De daders: min zes-jarigen.

‘Het gaat niet om een buurvrouw die de politie belt omdat een kind iemand slaat. Het zijn choquerende feiten.’ Lorin Parys, Vlaams parlementslid voor N-VA, dook in de recentste cijfers van de jeugdparketten en vond er verrassende elementen. 1.267 kinderen onder de twaalf jaar pleegden in 2018 ‘als misdrijf omschreven feiten’, in Vlaanderen en Brussel. Dat meldt Het Laatste Nieuws vandaag. 144 onder hen zijn onder de zes jaar. Kleuters die een misdrijf plegen.

De cijfers tonen dat het inderdaad om ontrustende feiten gaat. Een vijftiental diefstallen, waarvan twee met geweld. Vijf gevallen van drugsfeiten werden gemeld bij het parket. Meer dan dertig keer gaat het om slagen en verwondingen. Bij vijftien kleuters staat de tenlastelegging ‘aanranding en verkrachting’ in de databank.

‘Bij de drugsfeiten gaat het vaak om kinderen die door hun ouders ingezet worden om drugs te transporteren. Het zijn dus slachtoffers van hun ouders’, merkt Parys op. ‘Hetzelfde bij diefstallen. Kinderen moeten bijvoorbeeld door een klein raampje kruipen zodat de ouders kunnen inbreken. Onvoorstelbaar maar het gebeurt.’

Bij aanranding is het anders. ‘Het gaat dan om kinderen die seksuele agressie plegen. Het zijn zaken die door de politie worden aangemeld bij het parket, en waarbij het parket een dossier opent. Het zijn dus geen onschuldige feiten.’ Onderzoek heeft aangewezen dat kinderen die op erg jonge leeftijd die seksueel afwijkend gedrag vertonen vaak slachtoffer zijn van seksueel misbruik.

Kinderen boven de twaalf jaar die als misdrijf omschreven feiten plegen, vallen onder het jeugddelinquentierecht. ‘Maar kinderen onder de twaalf jaar hebben doorgaans nog geen schuldinzicht’, zegt Parys. ‘Zij hebben vooral recht op een behandeling en begeleiding. Die jonge kinderen plegen dan wel feiten, maar ze leven meestal in verontrustende opvoedingssituaties. Voor het eerst zal het agentschap Opgroeien (van de Vlaamse overheid, red.) artificiële intelligentie gebruiken om op basis van de informatie die we al hebben beter te voorspellen of er problemen kunnen ontstaan. Daar dring ik al lang op aan. We weten immers dat kinderen die trauma’s meemaakten problematisch gedrag kunnen vertonen. Hoe sneller we dus ingrijpen, hoe minder feiten.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in