Oppositie blokkeert subsidiestop voor 'segregerende' verenigingen met zelden gebruikte alarmprocedure
Het initiatief zet een carrousel in gang waarbij parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) samen met de voorzitters van de Kamer, de Senaat en het Parlement van de Franse Gemeenschap moet oordelen over de ontvankelijkheid van de motie. Foto: belga
Via een zelden gebruikte alarmbelprocedure zet de oppositie in het Vlaams Parlement de regering een hak. De N-VA is daar niet over te spreken.

Oppositiepartijen Groen, SP.A en PVDA dienden gisteren een motie in tegen een voorstel van decreet over het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dat regelde een subsidiestop voor initiatieven ‘die zich terugplooien op etnisch-culturele ­afkomst en segregatie in de hand werken’. De meerderheid wilde het decreet laten ingaan op 1 december. Tegen het einde van het jaar moeten de socioculturele verenigingen immers een nieuw subsidiedossier indienen voor de periode 2021-2025. De evaluatie van die dossiers zou dan al gebeuren op basis van het gewijzigde decreet.

Maar de oppositie steekt daar nu een stokje door. Ze doet dat op basis van de ‘ideologische alarmbelprocedure’, voorzien in artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement dat elke discriminatie ‘om ideologische en filosofische redenen’ verbiedt.

Pas tweede keer

Het initiatief zet een hele carrousel in gang waarbij parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) samen met de voorzitters van de Kamer, de Senaat en het Parlement van de Franse Gemeenschap moet oordelen over de ontvankelijkheid van de motie. Bij groen licht spreken Kamer en Senaat zich ten gronde uit. Ondertussen is het decreet geblokkeerd.

De ideologische alarmbelprocedure werd in 1970 ontworpen, volgens politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) opdat de katholieken de vrijzinnige minderheid in Vlaanderen zouden respecteren. Het is amper de tweede keer dat ze luidt. De goedkeuring van het decreet voor 1 december wordt op deze manier onmogelijk, tot grote ergernis van de N-VA. ‘Dat ­betekent dat we pas voor de subsidieperiode van 2026-2030 wijzigingen kunnen aanbrengen. Dat is veel te ver weg’, vreest parlementslid Marius Meremans (N-VA). ‘De PVDA, de SP.A en Groen leggen de verantwoordelijkheid over een decreet rond honderd procent Vlaamse materie nu bij Kamer en Senaat.’

De oppositie is opgetogen. ‘Dit voorstel van decreet was inhoudelijk verwerpelijk en louter ideologisch geïnspireerd en dreef op juridisch drijfzand,’ zegt Staf Pelckmans (Groen).

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig