Beroepsrechters vreemdelingenzaken dienen Francken van antwoord: ‘Onze rechters spelen geen golf’
Francken op een lezing aan de VUB (archiefbeeld) Foto: BELGA

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reageert boos op uitspraken van Theo Francken. ‘Die zijn een aanval op onze integriteit en onafhankelijkheid.’

Nadat Fedasil gisteren al de behoefte had gevoeld om een uitspraak van de voormalige staatssecretaris recht te zetten, laat nu ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) van zich horen. In een uitgebreid bericht op zijn website reageert de administratieve rechtbank, die in beroep over asiel- en migratiedossiers oordeelt, op enkele uitspraken die Theo Francken (N-VA) vorige week deed tijdens een lezing in de feestzaal van Hotel Beveren, en die de krant De Morgen optekende.

Over de rechterlijke macht zei Francken: ‘Als staatssecretaris ging ik veel gevechten met ze aan. Bij betwistingen over beslissingen waren Franstalige rechters laks. Dus stuurde ik die zaken zo veel mogelijk naar Vlaamse rechters. Daardoor raakten zij overbelast terwijl hun Franstalige collega’s gingen golfen. “Waarom ontsloeg je ze niet?” vragen mensen me dan. Maar dat gaat zomaar niet. Wisten jullie dat alle rechters geëvalueerd worden, behalve die van vreemdelingenbetwistingen? Sommigen werken keihard, want ze zijn niet allemaal wereldvreemd. Maar die paar rotte appels…’

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschouwt de uitspraken als een ‘aanval op de integriteit en onafhankelijkheid van het rechtscollege’, zegt persmagistraat Frédéric Tamborijn. ‘Er is intern nogal wat commotie over die uitspraken ontstaan, omdat ze laten uitschijnen dat Nederlandstalige rechters alle dossiers behandelen en Franstalige rechters tijd over hebben om te gaan golfen. Daar kunnen wij moeilijk onbewogen bij blijven.’

Verschillen in rechtspraak

‘Wij zijn er ons van bewust dat er verschillen in rechtspraak bestaan’, zegt Tamborijn. ‘In het licht van de eenheid van rechtspraak worden belangrijke zaken door tweetalige kamers behandeld, zoals de Verenigde Kamers of de Algemene Vergadering. Daardoor zijn die verschillen in rechtspraak stilaan aan het verdwijnen. Wij zijn daar elke dag mee bezig. Zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechters hebben dus weinig tijd om golf te spelen.’ Er is trouwens maar één (Nederlandstalige) rechter die golf speelt, zegt de RvV fijntjes.

‘Een staatssecretaris kiest ook niet of een zaak in beroep aan een Franstalige of Nederlandstalige rechter wordt toegewezen. Dat wordt bepaald door de Vreemdelingenwet’, zegt Tamborijn.

Op de website verwoordt de RvV het als volgt: ‘Hoe dan ook, heeft noch de minister, noch de burger het recht om de rechter te “kiezen” die hem het best uitkomt (…) Het tegendeel beweren is ofwel onjuist, ofwel een aanwijzing dat men het niet zo nauw neemt met de wet.’

Evaluaties

Dat de rechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet worden geëvalueerd, klopt. ‘De evaluatie van de rechters in vreemdelingenzaken is bij de oprichting van ons rechtscollege in de wet voorzien, maar er is nooit een uitvoeringsbesluit gemaakt’, zegt Tamborijn. ‘Vorig jaar, in maart 2018, heeft de algemene vergadering van de Raad zelf een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd en aan het kabinet voorgelegd. Daar is nooit een antwoord op gekomen.’

Ook voor het ontslag van Francken als staatssecretaris is er nooit werk van gemaakt, zegt de RvV.