Belastingdruk voor bedrijven licht gedaald
Foto: ISOPIX

In de ranglijst van belastingdruk voor bedrijven is België één plaats opgeschoven. Met dank aan de tax shift.

De totale belastingdruk voor bedrijven bedroeg vorig jaar 55,4 procent. In dat cijfer zijn alle belastingen opgenomen, evenals de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Het jaar voordien bedroeg de belastingdruk nog 57,7 procent, in 2004 zelfs 60,1 procent.

De cijfers staan in het rapport ‘Paying Taxes’ van consultancybedrijf PwC en de Wereldbank. In de ranglijst van 32 Europese landen staat België op de 30ste plaats. Alleen in Frankrijk en Italië is de belastingdruk hoger. België is één plaats opgeschoven: vorig jaar was alleen in Frankrijk de belastingdruk hoger. Wereldwijd bedraagt de belastingdruk 40,5 procent, in Europa ligt het gemiddelde op 38,9 procent.

De daling van 2,3 procentpunt in 2018 is te danken aan de tax shift, meldt PwC. Daardoor gingen de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid en de vennootschapsbelasting omlaag. Het tarief voor die laatste belasting ging van 33,99 naar 29,58 procent. Een verdere verlaging is in de komende jaren voorzien.

Volgens Patrick Boone van PwC is het belangrijk dat de regering de verlaging van de belastingdruk voor bedrijven verderzet. ‘Een ongebreidelde race to the bottom is niet het doel en is ook niet verenigbaar met de duurzaamheid van ons sociale model. Maar de slechte Europese ranking maakt het moeilijk om bedrijfsactiviteit naar ons land te trekken en zo de belastbare basis te verbreden’. PwC merkt op dat de belastingvoordelen voor kennisintensieve sectoren wel systematisch zijn toegenomen. ‘Dat kan onze positie versterken en verbeteren’.

PwC ziet overigens in de praktijk geen race to the bottom. De ‘total tax and contribution rate’ (TTCR) blijft wereldwijd al ongeveer tien jaar relatief stabiel. Ondanks verlagingen van de TTCR in de Verenigde Staten en China bleef het wereldwijde gemiddelde ook vorig jaar vrijwel ongewijzigd om 40,5 procent.

In Europa is de belastingdruk vorig jaar alleen in België, Roemenië en Hongarije met meer dan 1 procentpunt gedaald. Italië was het enige Europese land waar de druk met meer dan 1 procentpunt toenam.

Wat de eenvoud van de fiscale verplichtingen betreft, worden geen stappen vooruit gezet. Het aantal betalingen ligt al 15 jaar onveranderd op 11, en de tijd die bedrijven nodig hebben voor hun aangiftes is van 131 uur in 2009 gestegen naar 136 uur in 2018. Daarmee doet België het wel beter dan het Europees gemiddelde van 161 uur.