PVDA, SP.A en Groen pikken subsidieplannen Vlaamse regering niet
Foto: Belga
PVDA, SP.A en Groen dienen dinsdag een motie in tegen de subsidieplannen van de Vlaamse regering. Volgens Vlaams parlementslid Katia Segers (SP.A) is de opzet ervan 'zeer problematisch'.

De Vlaamse regering wil woensdag in het Vlaams parlement een voorstel van decreet goedkeuren dat de subsidieregeling voor organisaties binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk grondig wijzigt. Organisaties die ‘zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken’ zouden hun subsidies verliezen. Daarnaast krijgt de regering in de plannen ook de autonome bevoegdheid om finaal te beslissen welke initiatieven subsidies krijgen. Het advies van de autonome beoordelingscommissie kan ze dan naast zich neerleggen. Als het Vlaams parlement het licht op groen zet, gaan de wijzigingen al op 1 december in.

Kritische vragen van Strategische Adviesraad

Maandag toonde de Strategische Adviesraad voor Cultuur (SARC), die bestaat uit vertegenwoordigers uit het middenveld en onafhankelijke deskundigen, zich al bijzonder kritisch tegenover de plannen.

De sectorraad Sociaal-Cultureel, een onderdeel van de SARC, stelt zich onder meer ‘ernstige vragen bij de timing’. Organisaties zijn al volop bezig met hun beleidsplannen met het oog op subsidieaanvragen, en kunnen nu moeilijk nog tijdig inspelen op de wijzigingen, klinkt het.

Bovendien zijn de voorstellen ‘niet overlegd met de sector’. Daarnaast heeft het voorstel van decreet ‘een wankele juridische basis’, vindt de adviesraad. Zo kan de passage over het terugplooien op etnisch-culturele afkomst maar beter getoetst worden aan het artikel 11 van de grondwet, dat de wetten en vrijheden van ideologische minderheden waarborgt, aldus de raad.

‘Zeer problematisch’

Volgens Katia Segers is ‘de opzet van het decreet zelf zeer problematisch, want het viseert bepaalde bevolkingsgroepen, vergroot de grip van de regering én installeert willekeur’. 'De meerderheid wil haar eigen voorstel door het parlement jagen, zonder hoorzittingen, zonder bespreking in commissie, zonder overleg met de sector, zonder advies van de Raad van State én ondanks een striemend negatief advies van de SARC’, benadrukt het Vlaams Parlementslid.

PVDA, SP.A en Groen dienen dinsdag dan ook een motie in ‘houdende discriminatie om ideologische en filosofische redenen van bepalingen in het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk’.

De SP.A roept de meerderheid op om de agendering van het voorstel van decreet terug te trekken en het voorstel te laten behandelen op de gebruikelijke democratische weg: met advies van Raad van State, in overleg met de sector, met hoorzittingen en een voorafgaande bespreking in commissie.

Belofte

Met de bijsturing van de subsidieregels in het sociaal-cultureel volwassenenwerk lost de regering een belofte uit het regeerakkoord in. Eerder waarschuwde de Federatie sociaal-cultureel werk al voor een juridisch moeras. ‘Men grijpt in tijdens lopende procedures en geeft niemand tijd zich aan te passen aan de nieuwe regels. Volgend jaar dreigen foute beslissingen op foute juridische gronden de hele sector lam te leggen.'

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig