camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

kort & bondig

Wie werkt segre­gatie echt in de hand?

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt vertimmerd. De Vlaamse overheid wil organisaties ‘die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst’ geen subsidies meer geven (DS 23 november). Wij voelen ons aangesproken. Femma werkt rond ‘gender’, en wordt nog niet geviseerd, maar binnenkort fuseert het met de etnisch-culturele federatie Wereldvrouwen. We doen dat om de vrouwenbeweging te versterken, maar ook vanuit een gedeelde visie op samenleven.

De podcasts van De Standaard