Strategische Adviesraad Cultuur scherp voor subsidieplannen Vlaamse regering
Kif Kif (hier tijdens een actie tegen ethnic profiling door de politie) is een organisatie die haar subsidies kan verliezen. Foto: belga

De Strategische Adviesraad voor Cultuur (SARC) is bijzonder kritisch voor de plannen van de Vlaamse regering om geen subsidies meer toe te kennen aan 'segregerende' verenigingen in het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De Vlaamse regering wil woensdag in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet goedkeuren dat de subsidieregeling voor organisaties binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk grondig wijzigt. (De Standaard berichtte daar vrijdag over.)

Organisaties die ‘zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken’ zouden hun subsidies verliezen. Daarnaast krijgt de regering in de plannen ook de autonome bevoegdheid om finaal te beslissen welke initiatieven subsidies krijgen. Het advies van de autonome beoordelingscommissie kan ze dan naast zich neerleggen. Als het Vlaams Parlement het licht op groen zet, gaan de wijzigingen al op 1 december in.

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), die bestaat uit vertegenwoordigers uit het middenveld en onafhankelijke deskundigen en deel uitmaakt van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, is kritisch voor de plannen. In een door de regering gevraagd spoedadvies van de sectorraad Sociaal-Cultureel - een onderdeel van de SARC - staan onder meer ‘ernstige vragen bij de timing’.

Organisaties zijn al volop bezig met hun beleidsplannen met het oog op subsidieaanvragen, en kunnen nu moeilijk nog tijdig inspelen op de wijzigingen, klinkt het. Bovendien zijn de voorstellen ‘niet overlegd met de sector’.

'Wankele juridische basis'

Daarnaast heeft het voorstel van decreet ‘een wankele juridische basis’, vindt de adviesraad. Zo kan de passage over het terugplooien op etnisch-culturele afkomst maar beter getoetst worden aan het artikel 11 van de grondwet, dat de wetten en vrijheden van ideologische minderheden waarborgt, aldus de raad. Ook het feit dat veel organisaties in 2018 en begin 2019 al een beslissing van de beoordelingscommissie kregen in verband met hun subsidieaanvragen, roept vragen op. De regering wint best juridisch advies in om na te gaan of de ‘regels tijdens de rit kunnen worden aangepast’, klinkt het.

Met de bijsturing van de subsidieregels in het sociaal-cultureel volwassenenwerk lost de regering een belofte uit het regeerakkoord in. Eerder waarschuwde de Federatie sociaal-cultureel werk al voor een juridisch moeras. ‘Men grijpt in tijdens lopende procedures en geeft niemand tijd zich aan te passen aan de nieuwe regels. Volgend jaar dreigen foute beslissingen op foute juridische gronden de hele sector lam te leggen.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in