Europees burgerinitiatief opgestart tegen synthetische pesticiden
Foto: Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Zo’n 90 organisaties uit 17 Europese landen slaan de handen in elkaar om synthetische pesticiden tegen 2035 geleidelijk uit te faseren. Ze eisen ook meer actie om biologische, duurzame landbouw te realiseren. De organisaties bundelen hun krachten in een Europees burgerinitiatief.

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief geven aan dat landbouwers onder druk staan door ‘de oneerlijke prijzen’ waar ze mee te maken krijgen, door het gebrek aan politieke steun en door grote landbouwbedrijven. Die factoren zouden ertoe hebben bijgedragen dat tussen 2005 en 2016 in de EU zo’n vier miljoen kleine landbouwbedrijven verdwenen zijn.

Verder vestigen de organisatoren de aandacht op studies die aantonen dat de natuur, verschillende diersoorten en ecosystemen in gevaar zijn.

Verschillende wetsvoorstellen

Het burgerinitiatief roept de Europese Commissie op verschillende wetsvoorstellen in te dienen. Zo willen de initiatiefnemers het gebruik van synthetische pesticiden geleidelijk afgeschaft zien, tot 80 procent tegen 2030. Tegen 2035 hopen ze dat alle synthetische pesticiden dan verboden zijn.

Daarnaast willen ze natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden herstellen, wat de biodiversiteit ten goede moet komen.

Ten slotte vragen ze dat ook landbouwers in deze transitie worden gesteund. ‘Deze campagne staat zij aan zij met landbouwers en landarbeiders. Wij eisen een rechtvaardige overgang voor de boeren om hen te ondersteunen bij de overschakeling op de pesticidenvrije, duurzame landbouw die we nodig hebben voor onze toekomst’, zegt Adrian Bebb, campagnevoerder van Friends of the Earth Europe, een van de initiatiefnemers. Volgens hen moet het beleid prioriteit geven aan kleinschalige, diverse en duurzame landbouwbedrijven. 

Een miljoen handtekeningen

Doel van het burgerinitiatief is om tegen september 2020 een miljoen handtekeningen te verzamelen. In dat geval komt de oproep van de initiatiefnemers op de tafel van de Europese Commissie en van het Europees Parlement terecht, en moeten die zich er verder over ontfermen.