Anciaux hekelt ‘populistisch spel’ rond Senaat
Sp.a-senator Bert Anciaux Foto: BELGA

Sp.a-senator Bert Anciaux ergert zich aan de manier waarop er gediscussieerd wordt over het voortbestaan van de Senaat. Hij spreekt van een ‘populistisch spel’ waarbij de Senaat ten onrechte wordt afgeschilderd als een overbodige en geldverslindende instelling.

Nu informateur Paul Magnette de afschaffing van de Senaat ook in zijn nota zou hebben opgenomen, laait de discussie over de toekomst en over de (on)zin van de Hoge Vergadering opnieuw op. De manier waarop die discussie door sommigen wordt gevoerd, is gecoöpteerd senator Bert Anciaux een doorn in het oog. Hij kroop in zijn pen en schreef op zijn website een stukje onder de titel ‘O tempora, o mores’. Daarin stoort de sp.a’er zich aan ‘het populistisch verhaal dat de Senaat een geldverslindende machine’ is.

Volgens hem zou het verdwijnen van de Senaat ook geen grote besparing opleveren. ‘De Senaat verdient het niet als verspillend bekeken te worden. Integendeel’, aldus Anciaux. Volgens de sp.a-senator zou er beter worden nagedacht over de instrumenten die de Senaat zou moeten krijgen ‘om de deelstaten sterker te laten deelnemen aan het federale beleid’.

De vraag over de (on)zin van de Senaat verdient volgens Anciaux wel een discussie. Volgens hem heeft de Vlaamse Gemeenschap lang gevochten voor een Senaat van de Gemeenschappen. ‘Nu het er is, heeft niemand nog de behoefte het belang daarvan te verdedigen. Meeheulen met de populistische wolven is zoveel aantrekkelijker’, schrijft hij.

‘Leeg symbooldossier’

Het is geen geheim dat Anciaux zelf gelooft in de rol van de Senaat als ontmoetingsplaats voor de gemeenschappen. Anciaux roept daarom op het ‘populistisch spel’ rond de Senaat te stoppen. ‘Het verdwijnen van de Senaat zal géén verbetering van onze democratie betekenen. Het zal géén financiële besparing opleveren. Het zal louter een leeg symbooldossier blijken te zijn. Zonder dat er ook maar enige kloof met de bevolking wordt gedicht. En daarvoor zal een potentieel instrument van samenwerking opgeofferd worden op het veld van de kortzichtige dagjespolitiek’, aldus Anciaux.

Zijn collega Karin Brouwers (CD&V) vindt dat Anciaux een punt heeft. Volgens haar zou de afschaffing van de Senaat indruisen tegen de belangen van de gemeenschappen, die naast de Kamer via de deelstaatsenatoren mee mogen beslissen over grondwetsherzieningen. Al kan volgens Brouwers de werking van de Senaat wel worden verbeterd, bijvoorbeeld via het opzetten van innovatieve participatietrajecten.

Efficiëntere overheid

De discussie over de afschaffing van de Senaat past in een hoofdstuk rond het efficiënter organiseren van de overheid. Verschillende partijen hebben zich al uitgesproken dat de Senaat zoals die nu bestaat, niet hoeft te blijven voortbestaan.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig