23.000 slachtoffers van mensenhandel in ons land
Slachtoffers van mensenhandel belanden vaak in de prostitutie of in nagelsalons, horeca... Foto: belgaimage

In 2018 waren er 23.000 slachtoffers van mensenhandel in België. Dat staat in het jaarrapport van het federaal migratiecentrum Myria. Het vraagt de toekomstige federale regering de strijd tegen mensenhandel opnieuw op de voorgrond te plaatsen.

Er zijn meer middelen nodig om slachtoffers van mensenhandel op te sporen, diepgravend onderzoek te kunnen voeren naar de daders en om de slachtoffers goed te begeleiden. Dat zeggen het federaal migratiecentrum Myria, het RSZ en de vereniging PAG-ASA tijdens een persconferentie naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag van Myria.

‘De strijd tegen mensenhandel is nooit weggeweest van de politieke agenda, maar we zien wel dat hij de laatste jaren minder wordt geprioriteerd. We merken dat aan bepaalde veiligheidsplannen, aan de zonale plannen van aanpak’, zegt directeur van Myria Koen Dewulf. En het zijn de slachtoffers die daarvan de dupe zijn. Bovendien ziet Myria nog grote uitdagingen op het terrein wat betreft de detectie, het informeren en het beschermen van slachtoffers.

Myria roept dan ook op om de politie- en inspectiediensten en het gerechtelijk apparaat de adequate personeels- en materiële middelen te geven die momenteel ontbreken. Bovendien raadt Myria aan om nog meer in te zetten op het opleiden van diensten die in contact komen met potentiële slachtoffers van mensenhandel zodat zij beter signalen kunnen opvangen en de slachtoffers beter kunnen bijstaan. Zo moeten de slachtoffers goed op de hoogte gebracht worden van hun rechten, en moeten ze geïnformeerd worden dat ze terechtkunnen bij gespecialiseerde opvangcentra.

De Global Slavery Index schat dat er in 2018 23.000 slachtoffers waren van mensenhandel in België. De politiediensten hebben vorig jaar 358 inbreuken met elementen van mensenhandel vastgesteld en bij het parket zijn 301 dossiers van mensenhandel binnengekomen, met telkens minstens één slachtoffer.

Vorig jaar kwamen bovendien 158 van die slachtoffers terecht in de gespecialiseerde opvangcentra. ‘Het aantal opgevangen slachtoffers is slechts het topje van de ijsberg’, zegt Sarah De Hovre van PAG-ASA, die een van de drie Belgische gespecialiseerde centra uitbaat. ‘Mensenhandel is een verborgen misdaad. Om die te bestrijden is onderzoek nodig, waarvoor voldoende mensen nodig zijn op het terrein die voldoende tijd krijgen. En daarvoor zijn extra middelen nodig.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig