Spoorbonden geven directie nog een week
Foto: mh

De vakbonden hebben het ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2020-2022 bij de spoorwegen verworpen. Over acties wordt nog niet gesproken. Maar de directie wordt wel geconfronteerd met een ultimatum.

De bonden geven de top van HR Rail, de personeelsdienst van de Belgische Spoorwegen, tot volgende week donderdag de tijd om tegemoet te komen aan enkele eisen die zij op tafel hebben gelegd. Daarna zullen de vakbonden de koppen bijeensteken over een reactie. De drie grote vakbonden geven aan dat ze het voorliggende protocol van sociaal akkoord afgewezen hebben.

Kopstukken bij de bonden geven niettemin aan dat de deur niet is dichtgeklapt. Luc Piens van ACV -Transcom stelt dat het nog voorbarig is om te spreken over acties terwijl zijn collega van de socialistische spoorbond (ACOD-spoor), Ludo Sempels, ervan uitgaat dat er in een week veel kan gebeuren. ‘We rekenen op het gezond verstand van iedereen’.

HR Rail hoedt er zich ook voor om van een mislukking te spreken. Het blijft erbij dat de sociale partners overeengekomen zijn om de sociale dialoog te blijven voeren en dat een nieuw overleg in de loop van volgende week zal plaatsvinden.

De vakbonden hebben alvast een heel lijstje pijnpunten opgelijst. Waaronder de invoering van shiften van 12 uur in de seinhuizen en de invoering van een 38 urenweek voor nieuwe aanwervingen. Ook de inkrimping van het personeelsaantal -3.000 minder op vier jaar tijd- zit de bonden niet.