Euthanasie bij dementie: ‘luister goed naar de persoon zelf’
Foto: fotolia
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vraagt politici om bij het debat over dementie ook rekening te houden met wat mensen met dementie zelf aangeven.

Open VLD wil euthanasie bij wilsonbekwamen, zoals mensen met dementie, mogelijk maken. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen reageert voorzichtig: ‘Wij vragen politici om bij de invoering van zo’n wet ook de autonomie van mensen met dementie ernstig te nemen: eten ze nog goed, of klemmen ze hun lippen op elkaar? Zien ze er blij uit, of hebben ze nergens meer zin in?’

Paul Vanden Berghe, directeur van de Federatie, zegt dat zijn organisatie niet voor of tegen de invoering van zo’n wet is: ‘Wij nemen geen standpunt in. Maar àls men deze wet wil goedkeuren, vragen wij dat men heel zorgvuldig te werk gaat. ‘Bij de beslissing tot euthanasie, in het geval van gevorderde dementie, moeten volgens ons de familie en het hele zorgteam betrokken worden. Is iedereen het erover eens dat er geen andere uitweg meer is?’

‘Wij vragen ook dat er vooraf een onafhankelijke expert bij het overleg betrokken wordt, die nagaat of alles gedaan werd wat kon om de leefsituatie van deze persoon nog zo aangenaam mogelijk te maken. We weten namelijk dat pijn bij dementie vaak onbehandeld blijft, omdat de oudere zelf niet kan aangeven wat er scheelt: is het maagpijn, heeft hij een vervelende wrat, of een ontsteking?’

‘We willen niet in situaties belanden waarbij er een economische druk ontstaat om mensen met dementie voortijdig uit het leven te laten stappen. Of dat mensen die in zekere zin nog genieten van het leven, toch een spuitje krijgen en men hen daarbij moet vasthouden, zoals bij de omstreden euthanasie bij gevorderde dementie in Nederland is gebeurd.’