camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Vakbonden en directie van Aperam zijn tevreden over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, die al bij de eerste stemming werd goedgekeurd door het personeel. Serge Minten

Nieuwe cao regelt ook koopkrachtverhoging, resultaatgebonden premie, tijdskrediet en fietsvergoeding

CAO Aperam beloont wie langer wil blijven werken

Vakbonden en directie van Aperam hebben een akkoord bereikt over een cao voor 2019 en 2020. Daarin gaat veel aandacht naar langer werken.

De podcasts van De Standaard