Stemming over verlenging abortustermijn uitgesteld
Themabeeld Foto: An Nelissen

De Kamercommissie Justitie kwam woensdag samen om te stemmen over de aanpassing van de wet op de vrijwillige zwangerschapsonderbreking. De stemming kwam er niet, omdat de bespreking van het voorstel nog niet afgerond is. Volgende week gaat de bespreking verder, maar dan zou CD&V een tweede lezing vragen, waardoor de stemming nog eens met 10 dagen uitgesteld zou worden.

De nieuwe wet zou ervoor zorgen dat abortus volledig uit de strafwet verdwijnt en zou het mogelijk maken abortus tot 18 weken na de bevruchting te laten uitvoeren. De wachttijd zou ook verkort worden tot 48 uur.

De wetswijziging heeft heel wat voeten in de aarde. Tijdens de vorige legislatuur werden de regels al een beetje aangepast, maar er veranderde toen niet veel. De wetswijziging is ideologisch gekleurd, omdat er een meerderheid gevormd wordt met een minderheidsregering in lopende zaken.

Die voorstanders zijn de socialisten, groenen, liberalen, communisten en DéFI. Zij raakten het eens over een gezamenlijk voorstel, waardoor abortus mogelijk wordt tot 18 weken na de bevruchting. Vandaag is dat nog 12 weken. Abortus na 18 weken kan enkel indien de voortzetting van de zwangerschap een ernstig risico inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien het kind zal lijden aan een heel zware, ongeneeslijke aandoening.

Bovendien komt er een inkorting van de bedenktijd van zes dagen naar 48 uur, tenzij er een dringende medische reden is om eerder tot een zwangerschapsonderbreking over te gaan. Een arts of vroedvrouw kan niet worden gedwongen abortus uit te voeren, maar moet de vrouw wel van bij haar eerste bezoek inlichten over zijn weigering en de vrouw de contactgegevens bezorgen van een andere arts. Collectieve gewetensclausules die voor een hele instelling gelden, worden verboden.

Abortus verdwijnt meteen ook uit de strafwet, dus is niet meer strafbaar voor de patiënte of voor de arts. Volgens de indieners van de tekst worden vrouwen via de huidige sancties gestraft en geculpabiliseerd, maar brengen die ook met zich mee dat vrouwen naar het buitenland trekken - 500 tot 1.000 per jaar - voor een abortus of hun toevlucht nemen tot illegale zwangerschapsonderbrekingen. Wat de artsen betreft vinden de indieners eveneens dat sancties niet langer nodig zijn. Zij moeten immers dezelfde beroepsintegriteit aan de dag leggen als bij eender welke andere medische ingreep.

Tegenstand

De wetswijziging zal alleszins geen steun krijgen van CD&V, N-VA en Vlaams Belang. Els Van Hoof (CD&V) en Valerie Van Peel (N-VA) laakten eerder al het gebrek aan evaluatie van de huidige wetgeving. Bovendien noemen ze de uitbreiding naar 18 weken nattevingerwerk. Ze voeren daarbij aan dat een abortus op die termijn een pak ingrijpender is. Het gaat dat niet meer om een eenvoudige curettage, maar om een operatie, die niet alleen een zwaardere impact heeft op het fysieke welzijn van de moeder, maar ook op het verwerkingsproces. Na de goedkeuring van de commissie, moet de tekst ook nog langs de Kamer passeren.

Van Hoof waarschuwt alvast dat een ‘snelle en ondoordachte wijziging van de wet zonder CD&V’ zal zijn ‘en we zullen alle parlementaire middelen uitputten om dit te beargumenteren’.

Kandidaat-voorzitter Joachim Coens maakte eerder al duidelijk dat deze wetswijziging doorvoeren in lopende zaken, voor hem een groot probleem is. Hij maakte zelfs een koppeling met de federale regeringsvorming. Informateur Paul Magnette (PS) liet maandag echter verstaan dat het parlementaire werk geen directe invloed heeft op de onderhandelingen.

 

Correctie: Eerder stond te lezen dat CD&V om een tweede lezing vroeg, maar de stemming kon niet doorgaan omdat de bespreking niet afgerond was.CD&V zal volgende week om een tweede lezing vragen.