Staking bij AB InBev: bedrijf ligt 24 uur stil
Foto: REUTERS

In alle brouwerijen en depots van AB Inbev in België (Leuven, Jupille, Hoegaarden en Belle-Vue) is een staking uitgebroken. De vakbonden leggen het werk neer na mislukte onderhandelingen over de cao.

Tussen zes u ’s morgens en zes u ’s avonds kan niemand binnen in de gebouwen van AB InBev in België. ‘Tot onze grote spijt wou de directie stappen achteruit zetten in plaats van vooruit’, liet ABBV weten. Daarom werd beslist om een staking uit te roepen, voor alle arbeiders, bedienden en kaderleden. De actie wordt ondersteund door de drie vakbonden. 

'Aanleiding voor de actie zijn de stroef lopende onderhandelingen met betrekking tot werkzekerheid en de inkomensgarantie die geldt als sanctie als de werkgever de afgesproken regels op dat vlak niet nakomt. Er loopt op dat vlak een bestaand akkoord maar wij willen de garanties uitbreiden. Er is echter veel meer aan de hand bij AB InBev. Dat de stakingsoproep overal opgevolgd wordt, bewijst dat de problemen zeer diep zitten', aldus vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV).

AB InBev slaagt er volgens Vanautgaerden maar niet in om de lonen van de werknemers correct uit te betalen. 'Dit is een gevolg van het feit dat de directie in 2011 de loonadministratie uitbesteed heeft aan een externe firma die eerst vanuit Praag, daarna vanuit India opereerde. De input vanuit België geeft in India kennelijk niet dezelfde output want er worden veel fouten gemaakt. De afgelopen drie jaar is het probleem zeer acuut geworden', aldus de vakbondsman.

Een derde probleem, dat gelinkt is aan het vorige, betreft fouten in de RSZ-aangifte. 'Door een verkeerde verwerking van data in India wordt het aantal effectief gewerkte dagen niet correct geregistreerd door het sociaal secretariaat in ons land en dus foutief doorgegeven aan de RSZ-administratie. Dit heeft op termijn onder meer consequenties voor de pensioenberekening', aldus Vanautgaerden.

Management

Dat deze problemen niet opgelost geraken wijt de vakbondsman onder meer aan de grote wisseling in het management van AB InBev. 'Om de twee jaar komen er andere personen in functie waardoor er niemand verantwoordelijkheid wil opnemen en iedereen voor deze problemen steeds verwijst naar het verleden of de toekomst. Wij eisen een oplossing en willen dat de directie deze problemen niet langer minimaliseert', aldus Vanautgaerden.

De directie van AB InBev bevestigt dat er in de brouwerijen en depots gestaakt wordt, maar kan de impact hiervan op de bedrijfsactiviteiten momenteel nog niet inschatten. Verwijzend naar het feit dat dinsdag de nieuwe CAO-onderhandelingen gestart zijn, stelt de directie voorts alle kansen te willen te geven aan het sociaal overleg. Men zal daarom ook geen publieke verklaringen afleggen over de stakingsactie. 'Onderhandelingen worden met de partners rond de tafel gevoerd.'