Hitlerfan riskeert jaar cel voor huis met nazisymbolen
Foto: evb

Een 76-jarige man die zijn huis in Keerbergen heeft versierd met nazisymbolen riskeert een jaar cel voor inbreuken op de negationisme- en antiracismewet.

‘De afbeeldingen aan mijn huis dienen alleen om te tonen dat het nazisme heeft bestaan’, zegt beklaagde Georges B. ‘Ik wist niet dat het strafbaar was.’ De Hitlergroet brengt hij naar eigen zeggen alleen uit bij vrienden en niet in het openbaar. Eerder noemde hij zich al een fan van Adolf Hitler.

Zijn huis aan de Varensweg in een residentiële wijk in Keerbergen heeft hij versierd met allerlei nazisymbolen. Boven de oprit prijkt op een bord ‘Het Adelaarsnest’, met daarboven in grote letters ‘SS’. In een boom is een nazivlag opgehangen. Op en rond de woning werden ostentatief zelfgemaakte hakenkruisen aangebracht.

Antisemitische boodschappen

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kreeg begin dit jaar opnieuw melding van verontruste burgers en diende een klacht in tegen de ex-militair op basis van enkele nieuwe elementen. Zo heeft de bewoner in zijn bomen pamfletten met antisemitische boodschappen opgehangen. Die zijn duidelijk zichtbaar vanop de openbare weg.

In 2014 was er ook al eens een klacht van de buren, maar die werd toen geseponeerd.

Het parket dagvaardt Georges B. voor overtreding van de negationismewet van 23 maart 1995, meer bepaald het goedkeuren van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een tweede aanklacht is een inbreuk op de antiracismewet van 30 juli 1981, die het aanzetten tot haat en geweld beteugelt. Concreet gaat het om de nazisymbolen aan zijn huis en het uitbrengen van de Hitlergroet.

De procureur eist de maximumstraf van een jaar cel.

Unia heeft zich op de zitting burgerlijke partij gesteld en vraagt een schadevergoeding van tweemaal 500 euro. De rechtbank doet op 17 december een uitspraak.