Tussen augustus 2018 en juli 2019 is er in het Braziliaanse Amazonegebied 9.762 vierkante kilometer regenwoud gerooid. Daarmee zit de ontbossing op het hoogste niveau sinds 2008.

Het gaat om een stijging met 29,5 procent op een jaar tijd. Dat blijkt uit officiële gegevens die maandag openbaar zijn gemaakt door het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE).

In de referentieperiode zitten de eerste zeven maanden van de ambtstermijn van de uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Vooral sinds juni zou de houtkap significant gestegen zijn. Tussen augustus 2007 en juli 2008 kwam de ontbossing uit op 12.911 vierkante kilometer, om de jaren nadien te dalen.

‘Zijn regering is bezig alles in de vuilnisbak te gooien wat er de voorbije jaren gerealiseerd is op het vlak van de bescherming van het milieu’, reageerde Cristiane Mazzetti namens Greenpeace.

Mauricio Voivodic, directeur van de Braziliaanse afdeling van het Wereldnatuurfonds (WWF), zegt dat ‘we het point of no return’ naderen.

Bosbranden

Door de ontbossing is het aantal bosbranden in het Amazonegebied ook fel gestegen. Veel landbouwers steken de ontboste zones in brand om ze te kunnen bewerken. Volgens satellietgegevens van het INPE waren er tussen januari en september bijna evenveel bosbranden (66.750) als over geheel 2018 (68.345).

Ontbossing Amazone op hoogste niveau sinds 2008
Foto: AFP