65 mensen kunnen geen asiel aanvragen in Klein Kasteeltje
Ook vorig jaar werden geregeld mensen geweigerd, die asiel wilden aanvragen in het Klein Kasteeltje. Foto: Marc Herremans

De Dienst Vreemdelingenzaken moest vanmorgen 65 asielzoekers opnieuw de straat opsturen: het gevolg van gebrek aan werknemers om hen te registreren en een verzadigd opvangnetwerk.

315 mensen wilden vanmorgen een asielaanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken, in het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel. 250 van hen konden dat doen, 65 alleenstaande mannen kregen een brief met de vraag morgen terug te komen.

‘De groep was gewoon té groot’, zegt Mieke Candaele van Fedasil. ‘Dat zien we wel vaker na een verlengd weekend.’ Vrijdag was Feest van de Dynastie, een dag waarop overheidsdiensten gesloten zijn. Die dag kon niemand een asielaanvraag indienen, waardoor vandaag uitzonderlijk veel mensen dat wilden doen.

De weigering van 65 mannen - vrouwen en kinderen kregen voorrang - is volgens Candaele in de eerste plaats te wijten aan gebrek aan ruimte in de wachtzaal van het Klein Kasteeltje. Die is slechts geschikt voor 250 mensen.  Maar ook personeelsgebrek bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het tekort aan opvangplaatsen in het Fedasil-netwerk spelen een rol.

‘Dit heeft niets met quota te maken’, benadrukt Candaele.

Camping in Theux

Met de weigering van 65 asielzoekers laat de impact van de groeiende druk op het opvangnetwerk zich steeds scherper voelen. Die druk is een gevolg van de toename van het aantal asielzoekers in ons land - in oktober waren het er bijna 3.000 -, maar vooral van de lange doorlooptijd van dossiers. Die is het gevolg van personeelstekorten bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Vandaag opent in het Waalse Theux een nieuw asielcentrum waar plaats is voor 240 mensen op een lokale camping. Maar dat zal niet volstaan. ‘Ik moet elke maand 500 tot 700 nieuwe opvangplaatsen openen’, zei minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) gisteren nog in De zevende dag. Dus blijft Fedasil verwoed zoeken naar locaties.