Het groente- en fruitconcern Greenyard van de familie Hein Deprez hoopt dat het in zijn herstel kan lukken zonder kapitaalverhoging en zonder verkopen van kernactiviteiten. Het alternatief was veel slechter dan deze poging tot doorstart.

Greenyard maakte deze ochtend bekend dat  er geen kapitaalverhoging komt én dat ook de divisie blik- en bokaalgroenten niet verkocht wordt. Er waren geen goede biedingen voor de bokaalgroenten en het was ook niet direct aanschuiven van kandidaat-investeerders om geld te stoppen in Greenyard.

Het wordt dus verder herstructureren op eigen kracht. Het is de Nederlander Marc Zwaaneveld op wie de hoop rust. Hij moet in een bedrijf waar heel veel volume wordt verzet en de marges klein zijn, zorgen dat het operationeel goed draait. In de eerste jaarhelft was het resultaat beter dan verwacht en dat zorgt ervoor dat Greenyard hoopt op eigen kracht de bocht te nemen. Of dat gaat lukken, is onvoorspelbaar. Op de beurs zijn aandeelhouders alvast blij dat de aandelensluizen niet opengezet worden. Dat zou tot grote verwatering hebben geleid.

Greenyard worstelt echter met een hoge schuldgraad en het is de vraag hoe het die op eigen kracht kan afbouwen. In het plan-Zwaaneveld moet de schuldratio van 7,2 verbeteren naar 4 tegen eind 2021. Eind 2021 is een datum om te noteren want dan moeten alle schulden van Greenyard (voorlopig netto meer dan een half miljard) geherfinancierd worden. Greenyard mikt op een verbetering van de brutobedrijfswinst én een verlaging van de schulden maar geeft geen details over de uitsplitsing. ‘Dat kan je makkelijk zelf berekenen’, zei financiële man Geert Peeters. Met andere woorden: ook Peeters durft niet concreet te worden.

Greenyard verhoogde in de eerste jaarhelft die afsloot eind september de brutobedrijfswinst met 15,7 procent van 41,2 miljoen naar 47,6 miljoen of een toename met 6,4 miljoen jaar op jaar. In de tweede jaarhelft van vorig jaar (die de winterperiode omvat) kwam de brutobedrijfswinst uit op 23,3 miljoen.

Greenyard verwacht voor het hele jaar een brutobedrijfswinst van 88 miljoen tot 93 miljoen euro. Bij het middenpunt van die vork houdt dat een verbetering in tot 42,9 miljoen euro voor de tweede jaarhelft. Een stijging van de brutobedrijfswinst zorgt voor een verbetering van de schuldratio, maar de schulden zelf verdwijnen er niet mee. En de controlerende aandeelhouder Hein Deprez heeft ook nog eens veel schulden bij zijn privébedrijven en in zijn privéholding. Greenyard zelf krijgt van de banken tot eind 2021 om zich te bewijzen, maar het is niet duidelijk of ook Hein Deprez ademruimte krijgt.

Het minst lelijke plan

Of Greenyard voldoende hoge winstmarges kan halen die toelaten zowel de noodzakelijke investeringen te doen als schulden terug te betalen, moet verder nog blijken. Het plan zoals het vandaag voorligt, was wellicht het minst slechte. Het alternatief zou het faillisement van Hein Deprez betekend hebben, zou ook de kleine aandeelhouders onteigend hebben én zou het vertrouwen van klanten en leveranciers geschokt hebben.

Dat inzicht was er natuurlijk een jaar geleden ook al, alleen was een Zwaaneveld nodig die wat miljoenen kon laten zien om banken te overtuigen de doorstart op eigen kracht een kans te geven. Gegeven de vele leningen die ze hebben uitstaan aan Deprez zijn privéholding, is dit ook voor hen tot nader order het minst slechte plan. Of anders gezegd: veel keus hadden ze niet.