Wordt een erfenis zwaarder belast dan een schenking?
Foto: rr
Mijn oudste broer is vrijgezel. Hij heeft aan mijn andere broer 50.000 euro geschonken als ‘voorschot op de erfenis’. Hierop werd 7 % schenkingbelasting betaald. Bij zijn overlijden zal ik normaal gezien 50.000 euro meer krijgen uit de erfenis. Maar als ik daarop 30 procent erfbelasting moet betalen, houd ik netto 11.500 euro minder over dan mijn broer. Hoe kunnen we de netto bedragen gelijk trekken? M.D.

Eerst een belangrijke opmerking: ‘Schenkingen tussen broers wordt niet automatisch als een voorschot op de erfenis beschouwd,’ legt notaris Carol Bohyn uit. ‘Als dat wél de bedoeling ...