Cultuur vraagt besparingen tijdelijk te bevriezen
Enkele honderden mensen uit de Vlaamse cultuursector voerden donderdagochtend actie tegen de besparingen. Foto: BELGA
De cultuurwereld wil het gesprek aangaan met minister van Cultuur Jan Jambon over de verdeling van het cultuurbudgeten. Tot dan vraagt de sector de besparingen on hold te zetten tot er een consensus is. De vakbonden in de sectoren podiumkunsten en muziek hebben dan weer een stakingsaanzegging ingediend.

Na dagen van protest tegen de cultuurbesparingen gaf minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) gisteren voor het eerst toelichting bij zijn beleid. Hij stak de hand uit naar de sector en zei dat hij ‘met open vizier’ zou kijken naar een alternatief besparingsvoorstel dat de sector zelf zou moeten formuleren.

De belangenbehartiger Overleg Kunstenorganisaties (Oko) heeft op die voorzet gereageerd. Oko spreekt namens 225 kunstenorganisaties. ‘We gaan graag in gesprek’, zegt de organisatie in een mededeling. Ze wil intern voor een zorgvuldig overleg gaan en wil daar de tijd voor nemen.

‘Daarom vragen we de minister om de voorgestelde besparingen on hold te zetten tot we een consensus gevonden hebben.’

In het gesprek wil Oko de minister ‘met kennis van zaken adviseren’. Dat doet de organisatie trouwens al in haar verklaring, waarin ze zegt dat de besparing voor haar leden hoger is dan de generieke zes procent die vooropgesteld is. Ze doet dat omdat Marius Meremans (N-VA) in De afspraak de marge voor een alternatief besparingsvoorstel verkleinde. Hij zei in het tv-programma dat aan de geplande investeringen, zoals culturele infrastructuur en injecties voor sommige huizen, niet geraakt kon worden.

Daarom berekende Oko de besparingen op drie soorten organisaties: de zeven kunstinstellingen, de cultuurhuizen met meerjarige subsidies en de zwaar getroffen projectsubsidies (- 60%). Ze kwam tot de conclusie dat in die groep de besparing 8 % groot was. ‘Het is niet realistisch’, zegt Oko, ‘om van een sector te verwachten deze drastische gevolgen over zes weken door te voeren.’

Musea

Ondertussen zijn ook de musea samengekomen in het Vlaams Museumoverleg. Zij komen nog goed weg in de begrotingsopmaak. Voor hen komt er netto 878.000 euro bij. ‘Er is een grote solidariteit ‘, zegt voorzitter Patrick Allegaert, ‘omdat er een grote vervlechting is tussen de musea en de kunsten. 

Uit het overleg bleek verder dat de  musea ongelukkig  zijn omdat ze worden weggezet als behoudsgezind. ‘Er is weinig animo om zich voor de kar te laten spannen van de Vlaamse identiteit’, zegt Allegaert. ‘We vinden dat een nieuw museum van  de Vlaamse cultuur en geschiedenis niet nodig is. Wat wij jaar in jaar uit in de praktijk brengen, dat is onze Vlaamse identiteit.’

Staken

De vakbonden in de sectoren podiumkunsten en muziek hebben dan weer een stakingsaanzegging ingediend.

Het gaat om een stakingsaanzegging van onbepaalde duur. 'Het is een middel om de acties vooruit te helpen, geen doel op zich', zegt sectorverantwoordelijke Ine Hermans van de christelijke vakbond.

Met de stakingsaanzegging willen de drie bonden (ACV Puls, ABVV en ACLVB) acties tegen de besparingen ondersteunen en meer kans op succes bieden. Welke acties en wanneer die er zullen komen, is nog niet duidelijk, zegt Hermans. 'We sluiten ons aan bij de plannen vanuit de basis', klinkt het, waarbij verwezen wordt naar het platform 'State of the Arts' dat ook verantwoordelijk was voor het protest donderdag aan het Vlaams parlement.