Nieuwe inschrijvingsregels voor scholen definitief uitgesteld
Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs Foto: BELGA

Het Vlaams Parlement heeft woensdag een decreet gestemd dat de nieuwe inschrijvingsregels voor scholen definitief uitstelt tot het schooljaar 2021-2022.

Een jaar geleden bereikte de Vlaamse regering een akkoord over een nieuw inschrijvingsdecreet, dat een einde moest maken aan de jaarlijks terugkerende kamperende ouders aan de schoolpoort. De regering besloot dat alle scholen met een capaciteitsprobleem gebruik moesten maken van een digitale inschrijving.

In het basisonderwijs zouden de plaatsen worden verdeeld op basis van voorrang voor kinderen met broers of zussen op de school of kinderen van personeel. Daarna zouden de plaatsen naar de leerlingen gaan die het dichtst bij de school wonen. In het secundair onderwijs speelde die regel van nabijheid niet, en zou het lot beslissen over de felbegeerde inschrijvingen.

De nieuwe Vlaamse regering besloot dat inschrijvingsdecreet niet in werking te laten treden. De oude regels blijven van kracht voor de inschrijvingen van volgend schooljaar. De scholen worden dus niet verplicht om een aanmeldingssysteem te gebruiken. Tegen 2021 wordt het inschrijvingsdecreet ‘in overeenstemming gebracht met het regeerakkoord’. Daarin is enkel te lezen dat er wordt afgestapt van het verplichte digitale aanmelden zodra de capaciteit dat toelaat.