Waasland-Beveren weerlegt “onjuiste informatie” omtrent strijd rond stamnummer
Foto: BELGAIMAGE

KSK Beveren liet woensdag weten Waasland-Beveren voor de rechter te dagen om het stamnummer 2300 te bekomen. In een reactie zegt de club uit 1A dat KSK Beveren “onjuiste informatie verspreidt”.

Waasland-Beveren stelt in een persbericht “het proces binnen de rechtbank te willen voeren en niet in de media”, maar voegt eraan toe dat “de onjuiste informatie die thans wordt verspreid de club tot enige reactie noopt”.

“De discussie tussen beide verenigingen gaat inderdaad terug op een overeenkomst die dateert van 2011 en die werd opgesteld naar aanleiding van de belabberde financiële situatie (miljoenenschuld) van KSK Beveren en waarbij Waasland-Beveren zich engageerde om het gros van de schulden van KSK Beveren voor haar rekening te nemen, hetgeen ook gebeurde”, klinkt het. “Uiteraard waren hier enkele voorwaarden aan verbonden. Zo engageerde KSK Beveren zich om zich verder schuldenvrij te maken, hetgeen zij ook heeft gedaan middels een procedure gerechtelijke reorganisatie in 2018. KSK Beveren vergeet evenwel dat de overeenkomst duidelijk voorzag dat indien zij schuldenvrij zou zijn, zij zichzelf diende te ontbinden en bijgevolg diende ophouden te bestaan. Bovendien voorzag de overeenkomst dat in dit geval de damesvoetbalploeg zou worden overgenomen door Waasland-Beveren en dat KSK Beveren haar stamnummer diende in te leveren bij de Belgische Voetbalbond.”

“Waasland-Beveren betreurt dat KSK Beveren de op haar rustende contractuele verplichtingen niet wenst na te komen en thans tracht om onder deze overeenkomst uit te komen door tal van onjuistheden de wereld in te sturen”, gaat het verder. “Zo heeft Waasland-Beveren o.a. nooit aan de KBVB gevraagd om het stamnummer 2300 te schrappen. Er werd enkel verzocht dat dit diende ingeleverd te worden bij de Belgische Voetbalbond zoals tussen partijen overeengekomen was.”

“Waasland-Beveren heeft zich steeds gehouden aan haar verplichtingen voortspruitende uit de bewuste overeenkomst en zal haar argumenten verder naar voor brengen op de plaats waar zij dit dient te doen, namelijk in de rechtbank”, besluit de club.