North Sea Wind moet geld bijtanken bij Colruyt
Foto: BELGAIMAGE

Het windmolenproject North Sea Wind haalde bij de gewone belegger voorlopig 8 miljoen euro op. Dat is minder dan voorzien. Korys en Colruyt engageren zich voor een extra kapitaalinjectie.

North Sea Wind, naar eigen zeggen het grootste Belgische intiatief van burgerparticipatie ooit rond groene energie, komt vandaag met goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat Korys (een familiale holding die de nalatenschap van de familie Colruyt beheert) en Colruyt zich hebben geëngageerd om binnen de vijf dagen na de afsluiting van de lopende kapitaalverhoging het reeds opgehaalde bedrag sowieso te verhogen tot 15 miljoen euro. En dat via een private plaatsing aan dezelfde uitgifteprijs.

Minder appetijt dan voorzien

Het slechte nieuws is dat er bij de gewone belegger voorlopig minder appetijt is voor de coöperatieve B-aandelen dan verhoopt. Uit het persbericht van North Sea Wind blijkt namelijk dat er voorlopig slechts ingetekend is voor ‘iets meer dan 8 miljoen euro’. Terwijl het minimumbedrag dat oorspronkelijk vooropgesteld werd 10 miljoen euro bedroeg.

En dat heeft gevolgen voor de rendementsvooruitzichten. North Sea Wind beloofde de beleggers immers een rendement van 4,24 procent bruto indien het maximumbedrag van 20 miljoen euro zou worden opgehaald. En 2,82 procent als het minimumbedrag van 10 miljoen euro gehaald zou worden.

Aangezien de 10 miljoen euro niet in zicht was en de inschrijvers daardoor geen duidelijk zicht hadden op welk rendement ze konden rekenen, grijpt North Sea Wind nu dan ook stevig in. Enerzijds wordt het minimumbedrag van 10 miljoen voor het aanbod geschrapt - waardoor het investeringsproject van de vennootschap nu zeker kan doorgaan - anderzijds zorgt de ophaling van extra kapitaal bij Korys en Colruyt voor een minimale kapitaalverhoging met 15 miljoen euro.

4 procent rendement

Met als resultaat dat de investeerders nu ‘een beoogd actuarieel rendement’ kan worden beloofd van ‘ongeveer 4 procent’ bruto. En dat in het scenario dat uitgaat van een investering voor 7 jaar. Iets minder dan de bruto 4,24 procent in het meest gunstige scenario. Maar wel nog steeds een mooie opbrengst, waarmee North Sea Wind hoopt in de komende dagen nog heel wat extra beleggers over de streep te trekken.

De intekenperiode op North Sea-aandelen loopt namelijk nog tot 23 november 2019. Inschrijvers die reeds hebben ingestemd om in te schrijven op B-aandelen vóór 13 november 2019 hebben het recht om hun inschrijving van vóór deze datum in te trekken.