Somers noemt brandstichting Bilzen 'politieke terreur'
Foto: Kris Van Exel

‘We hebben allemaal de plicht om op te staan tegen dergelijk rauw racisme.’ Minister van Samenleven Bart Somers pleit voor een tegenbeweging.

Een brandstichting in een toekomstig asielcentrum, die wordt toegejuicht op sociale media: Minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) noemt het ‘politieke terreur’.

‘Geweld gebruiken om je mening op te dringen, dat is politieke terreur en je kan dat alleen maar krachtig veroordelen’, zei hij in Terzake. ‘Ik begrijp dat mensen ongerust zijn als een asielcentrum gaat openen, maar er zijn grenzen aan hoe je dat ongenoegen uit. Brandstichting is niet één maar veel stappen te ver.’

Elke politicus moet daar een heel duidelijk standpunt tegen innemen, zegt Somers. Maar het mag niet alleen van politici afhangen. Elke burger moet reageren. ‘We hebben allemaal de plicht om daartegen in te gaan.’

Morgen trekt Somers naar Bilzen om er met burgemeester en schepenen te praten. Hij denkt aan een draaiboek dat de lokale besturen vertelt hoe ze het kunnen aanpakken als in de gemeente een asielcentrum wordt geopend, hoe ze een draagvlak kunnen creëren.

Somers vindt ook dat politici moeten letten op hun taalgebruik. ‘Mensen met verantwoordelijkheid in de samenleving moeten zich afvragen hoe ze willen omgaan met een samenleving waarin groepen proberen de haat tegen vreemdelingen uit te vergroten. Het vraagt politieke moed om daartegen in te gaan. We hebben die politieke moed nodig.’

'Men praat in de politiek veel over de westerse waarden en men gebruikt soms die westerse waarden als een wapen om mensen die van elders komen in de marge van onze samenleving te duwen. Wie echt voor die westerse waarden is, veroordeelt dit heel krachtig en is solidair met het stadsbestuur van Bilzen.'

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig