Is mijn effectenrekening gewaarborgd door het depositogarantiestelsel?
Foto: photo news

Ik heb een effectenrekening bij Bolero. Zijn en de aandelen en het cash geld dat er soms tijdelijk op staat gewaarborgd door het garantiestelsel? Worden mijn rekeningen bij Bolero bij een faillissement ...