Artsen raden 65-plussers vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties aan
Themabeeld Foto: Photo News

Long- en huisartsen vestigen op Wereld Longontsteking Dag de aandacht op pneumokokkeninfecties. Ze raden 65-plussers aan zich te laten inenten tegen bacteriën die een longontsteking kunnen veroorzaken.

Een longontsteking kan worden veroorzaakt door een virus, bacterie of schimmel. In een derde van de gevallen zijn pneumokokken de boosdoener. In de leeftijdsgroep ouder dan 50 stierven in 2015 in ons land naar schatting 430 personen aan een infectie door deze bacterie en moesten 5.800 personen worden gehospitaliseerd. De kost van de behandeling en schadelijke gevolgen voor de overheid wordt op jaarbasis geraamd op 33 miljoen euro.

Vaccinatie

Daarom raden long- en huisartsen 65-plussers en kwetsbare personen aan zich te laten inenten. Uit een nieuw onderzoek van de KU Leuven blijkt dat wie ouder is dan 65 zich steeds vaker laat inenten tegen griep, maar amper 12 procent ook tegen pneumokokken.

Volgens Cathy Matheï, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven, stijgt het risico op pneumokokkeninfectie met de leeftijd. Ze betreurt dat in ons land slechts 12 procent van de 65-plussers zich laat vaccineren, terwijl dit voor griep bijna 40 procent is. Bij 65-plussers met een verhoogd risico (hartlijden, longlijden, diabetes ...) is dat respectievelijk zelfs 27 en 60 procent. 'Het pneumokokkenvaccin verdient nochtans evenveel aandacht als het griepvaccin', aldus Matheï.

'Vergeleken met de rest van West-Europa zijn we op vlak van vaccinatie door pneumokokken een slechte leerling. Het is de zwakke schakel in de preventie van ziekte bij volwassenen. Het vaccin, dat tegelijk met het griepvaccin toegediend kan worden, wordt echter niet terugbetaald. In landen waar dat wel gebeurt, zien we dat de vaccinatiegraad veel beter is', aldus Matheï. Het vaccin biedt weliswaar geen 100 procent bescherming, maar verkleint het risico op infectie significant.

Volgens Matheï is een gebrek aan kennis, zowel bij artsen als bij patiënten een belangrijke reden. ‘Dan gaat het voornamelijk over de impact van de pneumokokken en de effectiviteit van het vaccin’, zegt Matheï. ‘De patiënt ziet er vaak het nut niet van in, hoewel een infectie ernstige gevolgen kan hebben. Er bestaat dus nog veel onduidelijkheid over, ook over de prijs van het vaccin.'