Joodse gemeenschap pleit voor bestuurlijke opsplitsing Kazerne Dossin
Foto: BELGA

Na het vertrek van algemeen directeur Christophe Busch klinkt de roep om de kazerne Dossin te splitsen steeds luider. Ook het Centraal Israëlitisch Consistorie van België en het Forum der Joodse Organisaties (FJO) pleit daarvoor.

De Joodse gemeenschap pleit al langer voor de bestuurlijke opsplitsing van Holocaust-gerelateerde activiteiten en onderwerpen die geen directe relatie met de Jodenvervolging hebben. Die spanning tussen de functie van de kazerne Dossin als memoriaal voor de Holocaust in België enerzijds, en studiecentrum dat zich breder focust op mensenrechten anderzijds, zou aan de basis hebben gelegen van het vertrek van Busch.

‘Het Centraal Israëlitisch Consistorie en het FJO zijn bereid op constructieve wijze mee te denken over en input te geven aan een nieuwe structuur voor de Kazerne Dossin’, klinkt het.

Ook voormalig directeur en huidig rector van de Universiteit van Antwerpen Herman Van Goethem is voor een splitsing. Dat zei hij vorige week aan De Standaard. Twee bestuursleden van de kazerne Dossin gaven in reactie op zijn analyse aan dat ze openstaan om de structuur van de organisatie te bekijken.

Vanuit de kazerne werden tijdens de Tweede Wereldoorlog uit geheel België Joden naar de vernietigingskampen gedeporteerd.