‘Geachte Jan Jambon, u voert een kunstenbeleid met een gebrek aan kennis’
Michiel Vandevelde Foto: Fred Debrock

Geachte heer Jambon, geachte politieke verantwoordelijken,

Als actieve burger die zich beweegt doorheen verschillende functies van het kunstenbestel (van kunstenaar en technieker, over curator en redacteur tot los lid van de beoordelingscommissie kunsten), schrijf ...