Toegankelijkheid van 148 overheidsgebouwen laat te wensen over
Foto: kvds

De Vlaamse regels voor toegankelijkheid van publieke gebouwen, van kracht sinds 2010, worden haast nooit volledig nageleefd. Hellingen zijn te steil, liften te smal, deuren te zwaar.

Sinds 2010 moeten publieke gebouwen in Vlaanderen voldoen aan een reeks regels rond toegankelijkheid, onder meer voor personen met een handicap, maar ook voor bijvoorbeeld kinderwagens. De regels gelden voor overheidsgebouwen, handelszaken, sportzalen, scholen, enzovoort. De naleving wordt nagekeken bij de aanvraag voor een bouwvergunning.

De vorige Vlaamse regering bestelde een studie, waarin de plannen van 148 publieke gebouwen werden bekeken. Daaruit blijkt dat slechts tien gebouwen voldeden aan de opgelegde regels. De andere 138 hadden dus eigenlijk niet vergund mogen worden.

Er zijn tal van redenen: een te steile buitenhelling, een te kleine lift, te hoge drempels, te smalle of zware deuren, geen gehandicaptenparkings… In een school staat wel een aangepast toilet, maar het staat vol rommel waardoor het onbruikbaar is.

De tien gebouwen die wel voldeden, werden nader onderzocht, waarna bleek dat in acht gevallen het uiteindelijke gebouw niet voldeed aan de vereisten die op het ingediende plan stonden. De twee andere gebouwen waren nog niet voltooid op het moment van het onderzoek.

‘Het is hoog tijd dat toegankelijkheid van de publieke ruimte een grotere prioriteit krijgt in Vlaanderen’, zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde uit Diest in Het Laatste Nieuws. ‘Vereisten inzake brandveiligheid en energienormen worden al decennia enorm strikt toegepast, ook al zorgen die voor extra kosten. Toegankelijkheid moet even standaard worden in elk publiek ontwerp.’

Volgens de Open VLD’er is er dringend nood aan handhaving en boetes. ‘Toegankelijkheid zou opgenomen moeten worden in de non-discriminatiewetgeving. Zo wordt het een afdwingbaar recht.’