ACV over oproep ACOD tot nationale staking bij De Lijn: 'Ongeziene beschadigingsoperatie'
Foto: Photo News

De socialistische vakbond roept op tot een staking bij De Lijn in heel Vlaanderen, volgende week woensdag. Collega-vakbond ACV heeft het over ‘een ongeziene beschadigingsoperatie’.

‘Wij hebben een interne bevraging gehouden bij onze achterban en zij hebben gestemd om onze stakingsactie uit te breiden’, zegt Rita Coeck van ACOD. Ze noemt het een ‘proteststaking tegen het beleid van De Lijn’. ‘Wij zijn als personeel het slachtoffer van dat beleid, van de wijze waarop het management omgaat met het personeel.’

Coeck wil - ook na herhaaldelijk aandringen - niet concreter ingaan op wat dat ‘beleid’ of de houding van het management precies inhoudt. ‘Ik ga geen voorbeelden geven. Het zijn er nooit genoeg. Het gaat om een cocktail van factoren.’

ACOD verwacht dat haar stakingsoproep ‘zeer goed opgevolgd zal worden’.

Staking Vlaams-Brabant

De christelijke vakbond ACV is vlijmscherp voor de socialistische collega’s. ‘Dit is een ongezien beschadigingsoperatie’, zegt Jo Van der Herten. ‘De socialistische vakbond graaft mee het graf van De Lijn.’

Het grote ongenoegen van ACV kadert onder meer in de staking die sinds dinsdag lopende is in de provincie Vlaams-Brabant. De vakbonden protesteren er tegen personeelstekort, fouten in de planning voor chauffeurs en het weigeren van verlofaanvragen.

Gisterenmiddag bereikten de vakbonden en de directie van De Lijn er een ontwerpakkoord, dat een einde aan de staking moest maken. De vakbonden kregen volgens De Lijn tot 's avonds de kans om opmerkingen te formuleren, maar ze deden dat niet.

Pas nadat het openbaarvervoerbedrijf al had gecommuniceerd dat er een akkoord was, trok ACOD zijn steun alsnog in en zei het dat er nooit een akkoord was bereikt. Directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot beschuldigde de vakbond op Radio 1 van ‘desinformatie’. ‘ACOD is de belangrijkste bondgenoot van zij die het openbaar vervoer in Vlaanderen helemaal willen liberaliseren’, zei hij.

Chaos

Vanmorgen nodigde de directie van De Lijn de vakbonden opnieuw uit voor overleg. Alleen ACV daagde daarvoor op. ACOD weigerde de uitnodiging. Dat die laatste vandaag - ‘ondanks de verzoeningspogingen’ - een nationale staking in het vooruitzicht stelt, gaat er bij ACV niet in. ‘Wat is de waarde van gesprekken, als je de dag daarop dit doet?', vraagt Van der Herten. 'Weten ze bij ACOD zelf nog wel waarom ze willen staken? Willen ze wel aan een oplossing werken, of alleen complete chaos creëren? Momenteel zijn ze daar alleszins goed mee bezig.’

Van der Herten zegt nog dat zijn vakbond de staking in Vlaams-Brabant niet nog langer zal steunen. 'Alles kan altijd beter, maar De Lijn komt onze eisen tegemoet. Van ons mag het stoppen.’

ACOD heeft voorlopig geen plannen in die richting. De Lijn verwacht daarom dat tijdens het verlengde weekend de dienstverlening verstoord zal blijven. Om een nationale staking af te wenden, vindt dinsdag een verzoeningsvergadering met een sociaal bemiddelaar plaats. Die komt er op vraag van die derde vakbond, het liberale ACLVB.