Actiegroepen gaan in beroep tegen kapvergunning voor Ineos in Antwerpen
Foto: Photo News

De chemiereus Ineos mag de voorbereiding voor de bouw van twee fabrieken in Lillo starten. De site mag ‘bouwrijp’ gemaakt worden. Dat wil zeggen: 55 hectare bos kappen. Actiegroepen gaan meteen in beroep.

Eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) benadrukt dat het provinciebestuur het advies van de provinciale commissie die over omgevingsvergunningen gaat, gevolgd heeft. 'Alleen het Agentschap Natuur en Bos gaf een negatief advies voor de kap', zegt Lemmens aan De Standaard. 'Het Agentschap vroeg compensaties, mocht de vergunning er toch komen. Dat zal ook gebeuren', meldt Lemmens. De 55 ha bos die gekapt worden, moeten elders aangeplant worden. Al zal het niet of amper in Antwerpen zijn.  Lemmens: 'Bij gebrek aan locaties in de provincie Antwerpen, zal dat op tientallen locaties in Limburg gecompenseerd worden.'

De Britse multinational Ineos bouwt twee nieuwe fabrieken op zijn huidige site in Lillo en op aanpalende terreinen. Het gaat om een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) en een ethaankraker. Ze zullen grondstoffen voor de plasticindustrie produceren op basis van schaliegas dat ze per boot invoeren.

Demir 

Ineos vroeg een aparte vergunning aan voor de het klaarmaken van de site. Het gaat onder meer dus om een ontbossing van 55 ha. Tegen de vergunningsaanvraag liepen er 417 individuele bezwaarschriften binnen, evenals een petitie met 5.753 handtekeningen. Onder meer Natuurpunt, dat tegelijk een gift van 173.000 euro van Ineos aanvaardde om bos te kopen in Kapellen, verzette zich. 

De actiegroepen hebben dertig dagen de tijd om beroep in te dienen, en dat moet bij de bevoegde minister van de Vlaamse regering, in dit geval Zuhal Demir (N-VA). Zo'n beroep zou opschortend werken. 

Straten-Generaal en Client Earth kondigden aan samen administratief bezwaar in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als ook dat bezwaar wordt afgewezen, stappen ze naar de Raad van State.