De gelukkigste mensen van Europa wonen in Finland, Oostenrijk, Nederland en België. Dat blijkt uit een studie van Eurostat. Op het vlak van tevredenheid staat België op de zevende plaats.

Het Europees statistiekbureau Eurostat ging in 2018 onder meer geluksgevoelens in de EU na. De respondenten werd gevraagd of ze zich de voorbije vier weken altijd, meestal, soms, heel soms of nooit gelukkig voelden. Volgens de resultaten wonen de gelukkigste mensen in Finland, Oostenrijk, Nederland en België. Bijna 76 procent antwoordde in die landen dat ze altijd of meestal gelukkig waren, terwijl zo’n vijf procent aangaf zelden of nooit gelukkig te zijn. Letten, Bulgaren en Grieken waren volgens het onderzoek het minst gelukkig.

Gemiddeld gaf 62 procent in de EU aan dat ze altijd (14 procent) of meestal (48 procent) gelukkig waren. Twaalf procent was dat zelden (8 procent) of nooit (2 procent). In vergelijking met 2013 nam het aantal gelukkige mensen toe met twee procentpunten.

Tevredenheid

Daarnaast kregen mensen ook de vraag hoe tevreden ze de laatste tijd over hun leven waren. Op een schaal van 0 (helemaal niet tevreden) tot tien (helemaal tevreden) komt de gemiddelde tevredenheid in 2018 uit op 7,3, zo stelt het statistiekbureau van de EU. In 2013 was dat nog 7. Tussen de landen zijn wel aanzienlijke verschillen.

De inwoners van Finland waren het meest tevreden over hun leven, met een gemiddelde score van 8,1 op 10. Dan volgen Oostenrijk (8) en Denemarken, Polen en Zweden (telkens met 7,8). Dan volgt Nederland, net voor België. De Belgische score van 7,6 bleef ongewijzigd tegenover 2013.

Onderaan de lijst gaven de Bulgaren de laagste score (5,4), gevolgd door Kroatië (6,3), Griekenland, Litouwen en Hongarije (telkens met 6,4) en Letland en Portugal (met 6,7). Sinds 2013 is de tevredenheid het felst toegenomen in Bulgarije en Cyprus.

Eurostat ziet een patroon: de inwoners van de noordelijke en centrale landen zijn in het algemeen tevredener dan inwoners van oostelijke en zuidelijke landen. Opvallend is ook dat jongeren meer aangeven dat ze tevreden zijn. Naast leeftijd spelen ook inkomen, gezinssituatie en opleidingsniveau een rol.

Financiële situatie

De Belgen zijn ook overwegend tevreden met hun financiële situatie in 2018, met een gemiddelde score van 7 op 10. Dat is een erg lichte verbetering tegenover 2013, toen dat een score van 6,9 was. Het gemiddelde in de EU ligt op 6,5, een stijging tegenover 2013 toen dat nog 6 op 10 was. De inwoners van Denemarken, Finland en Zweden waren in 2018 het meest tevreden over hun financiële situatie met een score van 7,6.

Wat betreft de tevredenheid over persoonlijke relaties, behaalt België het gemiddelde in de EU, met een score van 7,8 op 10.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig