Levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen voor mannen, niet voor vrouwen
Themabeeld Foto: Katrijn Van Giel

De levensverwachting van Vlaamse mannen is aan een inhaalbeweging bezig. Waar het verschil met vrouwen in 2007 nog iets meer dan vijf jaar bedroeg, was dat in 2017 nog zowat vier jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het jaar 2017 telde het hoogste aantal sterfgevallen in dertig jaar. Maar dat is niet onlogisch met een groeiende en verouderende bevolking.

Voor jongens geboren in 2017 ligt de levensverwachting op 80,3 jaar, tegenover 79,8 jaar vijf jaar eerder. Meisjes zouden gemiddeld 84,4 jaar worden, waar dat in 2014 nog 84,3 jaar was. Op lange termijn zit de levensverwachting zowel bij mannen als vrouwen dus nog altijd in stijgende lijn.

Het aantal overlijdens in Vlaanderen klokte in 2017 af op 61.861, een record sinds lang. Maar dat verontrust Zorg en Gezondheid niet. ‘De babyboomgeneratie begint stilaan ouder te worden. De grootste leeftijdsgroep in onze bevolking was in 2017 tussen 47 en 62 jaar’, verduidelijkt dokter Anne Kongs. ‘We zijn dus met meer en met steeds meer oudere mensen, dus is het logisch dat we jaren tegenkomen waarin meer mensen sterven dan vroeger.’

Kankers en hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doders. Al is de situatie voor mannen en vrouwen ook daar niet gelijk. Ruim een kwart van de mannen (28 procent) sterft aan kankers en andere nieuwvormingen of weefselontaardingen, nog eens ruim een kwart aan hart- en vaatziekten (27 procent). Bij de vrouwen ligt die verdeling omgekeerd, op respectievelijk 26 procent en 29 procent.

Een verschil in levensstijl is daar volgens Kongs wellicht niet vreemd aan. Zo rookten er doorgaans meer mannen dan vrouwen. 'Dat vrouwen meer sterven aan hart- en vaatziekten, valt te verklaren doordat ze doorgaans ouder worden', vervolgt ze. 'Je ziet ook dat neurologische doodsoorzaken zoals dementie vaker voorkomen als doodsoorzaak bij vrouwen dan bij mannen. Ook dat zijn doodsoorzaken die gelinkt zijn aan een hoge leeftijd.'

Toch is er ook hier goed nieuws. Het risico om te sterven aan één van die aandoeningen, wordt steeds kleiner. De sterftecijfers door hart- en vaatziekten daalden de afgelopen 15 jaar met 45 procent, rekening houdend met de leeftijdsverdeling van de bevolking. De sterfte door kanker daalde met ruim een kwart bij mannen (27 procent) en met 15 procent bij vrouwen. Op middelbare leeftijd blijft longkanker de belangrijkste doodsoorzaak. Opvallend is dat het cijfer blijft toenemen voor vrouwen, maar daalt bij de mannen.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) leert uit de cijfers dat preventie de sleutel blijft voor het beleid. 'Gezonder leven en sneller ingrijpen bij mogelijke problemen zijn daarbij de belangrijkste opdrachten.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig