Staking bij De Lijn breidt uit
Foto: Photo News

Directie en vakbonden van De Lijn hebben woensdag na meer dan vier uur onderhandelen geen akkoord bereikt over het sociaal conflict in de Vlaamse Rand. De staking voelt zich nu ook in regio Leuven.

Een groot deel van de chauffeurs en personeel van technische diensten van De Lijn in een zestal stelplaatsen van de Vlaamse Rand en Brussel, staken sinds dinsdag uit protest tegen problemen met de planning en met de personeelsadministratie. Hun collega's uit Vlaams-Brabant, in de regio Leuven, staken nu ook mee. In de Vlaamse rand rijdt slechts 20 procent van de bussen, in regio Leuven rijdt 70 procent van de bussen.

Het conflict gaat over de onderbemanning bij De Lijn, chauffeurs kunnen hun vakantiedagen niet opnemen. De chauffeurs worden volgens de vakbond tewerkgesteld in onregelmatige werkroosters, wat ten koste gaat van hun familiaal leven, en er is sprake van foutieve berekeningen van loon en vergoedingen. Bij de technische diensten is er onvrede over de mank lopende organisatie.

‘Tijdens de onderhandelingen is er door de directie geen enkele noemenswaardige toegeving gedaan om tegemoet te komen aan onze kritiek op de planning, de loonadministratie en bereikbaarheid van de HR-afdeling. De minimale voorstellen die men deed, houden geen enkele garantie in dat de situatie structureel verbetert. Naast nieuwe infrastructuur is het de hoogste tijd dat De Lijn opnieuw meer gaat investeren in haar personeel. Het management beseft blijkbaar niet hoe groot de onvrede is bij de werknemers’, aldus vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD).

'De Lijn betreurt dat de vakbondsactie voortgezet wordt en dat de geboden oplossingen en antwoorden als onvoldoende beschouwden werden door de vakbonden', laat De Lijn weten. 'De directie wil ook benadrukken dat er al heel wat maatregelen genomen zijn door De Lijn, o.a. op vlak van digitalisering, om de arbeidsomstandigheden van chauffeurs te vereenvoudigen en comfortabeler te maken.' De vervoersmaatschappij laat weten dat de maatregelen niet meteen zichtbaar zijn 'maar zullen binnenkort resultaat opleveren'.