Gedwongen ontslagen bij Proximus ondanks 'brugpensioen' vanaf 58 jaar
Foto: Photo News

Bij Proximus is er vrees dat het aantal gedwongen ontslagen nog flink kan oplopen als er onvoldoende mensen in een vrijwillige uitstapregeling stappen. En dit ondanks creatieve vormen van brugpensioen vanaf 58 jaar.

Zowel Proximus als de vakbonden zijn gestart met het informeren van medewerkers van Proximus over het voorliggende sociaal plan. Uiterlijk op 27 november moet in het paritair comité duidelijk worden of een meerderheid van twee derden  zich achter het plan schaart. Op een totaal van 18 vertegenwoordigers in dat paritair comité, levert Proximus er 9. De Christelijke en Socialistische vakbond zijn in hun eentje groot genoeg om elk op zich voor de noodzakelijke twee derde meerderheid te zorgen.

‘Als de leden van de Christelijke vakbond of die van ons (de Socialistische) akkoord gaan, is er zo’n meerderheid, de liberale Vsoa is  net te klein. Of we die meerheid halen, is afwachten. Het plan roept weinig enthousiasme op. De vakbonden hebben afgesproken het aan hun leden voor te leggen, maar het niet te zullen verdedigen’, zegt Bart Neyens, van het socialistische ACOD

Het plan betekent dat Proximus tegen eind 2021 af wil van 1.900 medewerkers. De grootste groep, om en nabij de 550 medewerkers, zouden met brugpensioen kunnen gaan. Het gaat wat de statutaire medewerkers betreft (ambtenaren) niet om een zogenaamd SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) maar om 'verlof voorafgaand aan het pensioen'. Proximus lanceerde in het verleden al drie keer zo'n plan.

Statutaire medewerkers kunnen in zo'n bestaand plan dat in 2016 werd gelanceerd stappen.  ‘Maar niet iedereen die inzake leeftijd goed zit, komt in aanmerking. Bepaalde technische profielen, neem mensen die grondwerk moeten doen of lassers wil Proximus bijhouden omdat ze nodig zijn. Dat zorgt voor onvrede’, zegt Neyens.

Voor contractuele medewerkers is het systeem van 'brugpensioen' nog een andere creatieve variant bij Proximus. Daar wordt technisch een vooropzeg gegeven tot de vroegst mogelijke pensioenleeftijd. In dat schema ontvangen de contractuele medewerkers 70 procent van hun loon. Voor ambtenaren is dat 75 procent omdat die bijvoorbeeld geen gelijkaardige dertiende maand hebben. Al wie op 31 december 2020 de leeftijd heeft van 58 jaar komt in aanmerking. Het voornemen te herstructureren werd begin januari bekend gemaakt.

Toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) ontkende nog met klem in het parlement dat er zoiets als 'brugpensioen' zou komen bij Proximus. Hij vertelde daarbij duideiljk maar de helft van het verhaal. 

500 ontslagen?

Het herstructureringsplan van Proximus heeft gevolgen voor mogelijk 3.350 mensen. Voor velen wordt op herscholing en opleiding gerekend. Proximus hoopt dat heel wat contractuele medewerkers vrijwillig kandidaat zijn om het bedrijf te verlaten. ‘Men hoopt dat 20 procent van de getroffen groep toehapt, maar het is onzeker of dit gebeurt. Het aantal gedwongen ontslagen zou wel eens veel hoger kunnen uitvallen’, zegt Neyens. Die schat dat 250 tot meer dan 500 mensen zouden kunnen worden verplicht het bedrijf te verlaten wegens gebrek aan vrijwillige vertrekkers.

Nog een groep van medewerkers, zo’n 160, is door Proximus ‘in reconversie’ gezet. Dat zijn mensen die moeten hopen dat ze intern een andere functie aangeboden krijgen, maar Neyens schat die kans klein in.

Nieuwkomers krijgen minder

Het plan van Proximus betekent vooral banenverlies in de winkels van de telecomgroep en ook in de callcentra verdwijnen banen. Zo’n negen winkels zouden sluiten. Her en der zijn er al spontane acties van het personeel.

Neyens maakt zich ook zorgen over een tweede luik van het plan. De personeelsvoorwaarden worden minder aantrekkelijk waardoor het verschil tussen contractuelen en statutairen (voorheen ambtenaren) opnieuw groter wordt. Nieuwe medewerkers kunnen niet op dezelfde voorwaarden rekenen als bestaande. Ze krijgen minder verlof. In de lagere rangen verdwijnt de mogelijkheid op een individuele bonus.

Nog deze maand zal het duidelijk zijn of de medewerkers en de vakbonden zich achter het plan scharen. Als het plan weggestemd wordt, wil Proximus het eventueel invoeren buiten het paritair comité om. De raad van bestuur zou het dan doordrukken. Dat is in het verleden nog nooit gebeurd. ‘Men zet ons het mes op de keel’, zegt Neyens.